Joppe omarmt het project een waardige woning voor armen in Mexico-stad

Geloofsgemeenschap O. L. Vr. Tenhemelopneming,
Joppe omarmt het project
een waardige woning voor armen in Mexico-stad

Dit jaar herdenken we dat in 1868, 150 jaar geleden, onze kerk in gebruik werd genomen. In dit jubileumjaar willen we onze betrokkenheid ook laten blijken bij een woningproject waarvoor de uit Joppe afkomstige priester pater John Auping SJ zich inzet. Pater Auping, werkt sinds 1977 voor de armsten in Tierra Colorada in het zuiden van Mexico–stad.

Zoals we weten is Mexico-stad in september 2017 geteisterd door zware aardbevingen. Om de getroffenen te helpen is door pater Auping het project ‘Dignificación y la vivienda’ in het leven geroepen om mensen in de wijk Tierra Colorada weer een waardige woning te geven.

Wat houdt het project in:
Pater Auping wil samen met bewoners en architectuurstudenten 128 huizen restaureren. Omdat de wijk gesitueerd is tegen een steile berghelling, is het risico van modderstromen en aardverschuivingen in de regentijd – van juni tot oktober – groot. Om instorting van de huizen te voorkomen moeten steunmuren worden aangebracht. Van een aantal huizen zijn vloeren, daken, muren en sanitaire voorzieningen aan dringende restauratie toe.

Helpen
Inmiddels is er een begin gemaakt met het in kaart brengen van de families die hulp nodig hebben. Tegelijkertijd is men op zoek gegaan naar financiële steun om de plannen in 2018 en 2019 te kunnen verwezenlijken. Wij willen als geloofsgemeenschap graag ons steentje bijdragen aan dit mooie project. Met uw financiële steun willen wij een aantal families het wonen in een ‘waardig huis’ mogelijk maken.

Wij rekenen op uw gulle gave!
U kunt uw gift overmaken op IBAN: NL42 RABO 0326 757 864 t.n.v. RKGG OLV Jubileumrekening of deponeren in een envelop in de speciale Mexicoprojectbus in de kerk.

9 september 2018
Op zondag 9 september a.s. bij de feestelijke viering van het 150-jarig bestaan willen wij namens onze geloofsgemeenschap een cheque aan pater John Auping overhandigen.
Wij hopen dankzij uw gulle gift veel mensen gelukkig te kunnen maken.

O Maria

O Maria, o mijn heilige en goede Moeder Geef mij, geef aan allen de grote waarde te begrijpen van de stilte waarin men God hoort. Leer ons te zwijgen om te kunnen luisteren naar de Eeuwige Wijsheid. Leer ons uit de stilte alles te halen wat zij bevat aan grootheid, heiligheid, bovennatuurlijks en goddelijks; help […]

Lees verder...

Herdenking Kerkwijding 6 mei

De zon scheen en de vlag en kerkelijke wimpel hingen in top op zondag 6 mei jl. In een feestelijke viering, waarin pastor Ed Wassink voorging, herdachten we in ons lustrumjaar – 150 jaar Joppe – de wijding van de kerk en het altaar door Kardinaal Simonis in 1994. In de prachtig gezongen Eucharistieviering zegende pastor […]

Lees verder...

Koffie-ochtend op 9 mei

Woensdag 9 mei om 10:00 uur komt de heer Henk van Balen. Hij is publicist, gids en trouwambtenaar van Deventer. Van deze geboren Deventenaar  zijn ruim 25 publicaties verschenen, zoals diverse verhalenbundels over de geschiedenis en cultuur van oud Deventer en de omgeving. Hij doet tegenwoordig ook rondleidingen op het voormalige klooster Sion en hij gaat […]

Lees verder...

Herdenking Kerkwijding 6 mei

In het kader van het jubileumjaar ‘150 jaar Joppe’ herdenken we op 6 mei de kerk- en altaarwijding die plaats vond op 1 mei 1994. Daardoor heeft het gebouw de status van een Heilige plek, een tempel van God gekregen. Het is een sacrale ruimte waar we samenkomen om te bidden, te zingen en de […]

Lees verder...

Klein versje over Geluk

Geluk Geluk is geen kathedraal, misschien een klein kapelletje. Geen kermis luid en kolossaal, misschien een carrouselletje. Geluk is geen zomer van smetteloos blauw, maar nu en dan een zonnetje. Geluk dat is geen zeppelin, ’t is hooguit ’n ballonnetje. Toon Hermans

Lees verder...

Mei, Mariamaand

Door de kracht van het bidden is Gods hulp voor elk soort verzoek en op elk gebied beschikbaar. Op 4 dinsdagavonden in mei om 19.00 uur bent u welkom voor het bidden van de rozenkrans in onze kerk. We bidden niet het volledige rozenkransgebed maar de verkorte versie, het rozenhoedje. We bidden dus één keer het […]

Lees verder...

Gebedsintenties mei 2018

Dinsdag 1 mei Rozenkransgebed Zondag 6 mei Overl. ouders Jansen-Gabriél, Albertina Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendriks, Wilhelmus Johannes Maria Klunder, Jan de Baar, Albertus Rutgers, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Jaargetijde Arnolda Gerada Maria Boxtel-Sars Dinsdag 8 mei Rozenkransgebed Donderdag 10 mei Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Pastoor Grondhuis  Zondag 13 mei| Wilhelmus Johannes Maria Klunder, Bennie Hakvoort, Lev. en overl. fam Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl fam. Jansen-Jansen, Jaargetijde Gerrit […]

Lees verder...

Zalig Pasen 2018

De locatieraad en de pastoraatsgroep danken alle vrijwilligers, die zich steeds weer inzetten om de vieringen in onze mooie kerk mogelijk te maken.  Dat geldt niet alleen voor de liturgie in de Goede week op Goede Vrijdag en op 1e Paasdag, maar ook en zeker niet in de laatste plaats voor het schoonmaken, het aankleden […]

Lees verder...

Groet van aartsbisschop Eijk aan alle gelovigen bij het begin van het Paastriduum 2018

  Een groet van de aartsbisschop aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2018 Utrecht, Witte Donderdag 2018             Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, De dagen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen verenigen ons in het bijzonder met onze Heer Jezus, die Zichzelf voor ons gegeven heeft, […]

Lees verder...