O Maria

O Maria, o mijn heilige en goede Moeder Geef mij, geef aan allen de grote waarde te begrijpen van de stilte waarin men God hoort. Leer ons te zwijgen om te kunnen luisteren naar de Eeuwige Wijsheid. Leer ons uit de stilte alles te halen wat zij bevat aan grootheid, heiligheid, bovennatuurlijks en goddelijks; help […]

Gebed tot de Heilige Familie

Jezus, Maria en Jozef, in U overwegen wij de schittering van de ware liefde tot U richten we ons vol vertrouwen. Heilige Familie van Nazareth, maak ook onze gezinnen tot plaatsen van verbondenheid en cenakels van gebed, waarachtige scholen van het Evangelie en kleine huiskerken. Heilige Familie van Nazareth, zorg dat er in de gezinnen […]

Bidden

Bid de noveen ter ere van het Heilig Hart op voorspraak van pater Pio   EERSTE DAG Pater Pio van Pietrelcina, gij die de wonden van onze Heer Jezus Christus ontvangen hebt en zijn kruis voor ons gedragen. Gij hebt alle lichamelijk en moreel lijden op u genomen. Uw lichaam en ziel verkeerden in een […]

Bidden

Wat houd ik van Maria Wat houd ik, Maria, van uw welsprekende stilzwijgendheid: zij wijst ons op de grootheid en de almacht van wie zijn hulp alleen van de hemel verwacht. Ik weet dat U te Nazaret, o Moeder vol genade, zeer arm geleefd hebt en dat was U genoeg: geen wonderen, verrukking of extases […]

Bidden

Stil, maar niet alleen God ik ben stil. Ik kan luisteren naar U. Luistert U ook naar mij? Verstaat U mijn adem mijn hart mijn geest? Wat een rust God dat ik niet alleen ben. Help mij als ik onrustig ben. Amen.   bron: God, ik heb een vlinder gezien

Bidden

Noveen tot het Heilig Hart volgens Jezus’woorden in het Evangelie I _ Mijn Jezus, die gezegd heeft: “Voorwaar ik zeg u, bidt en ge zult verkrijgen, zoekt en ge zult vinden, klopt en u zal worden opgedaan” zie ik klop, ik zoek, ik bid om de genade … Onze Vader, die in de hemel zijt, […]

Een gebed voor iedere vinger…

Het vijf vinger gebed van Paus Franciscus 1. De duim is de vinger dicht bij u. Begin dus te bidden voor degenen die het dichtst bij u staan. Zij zijn de mensen die het eerst in uw gedachten komen. Het bidden voor onze geliefden is een ‘zoete verplichting’. 2. De volgende vinger is de wijsvinger. Bid […]

Oktober, Rozenkransmaand

Elke dinsdagavond in oktober om 19.00 uur bent u welkom voor het bidden van de rozenkrans in onze kerk te Joppe. We bidden niet het volledige rozenkransgebed maar de verkorte versie, het rozenhoedje. We bidden dus één keer het gebedssnoer. Bij elke rozenhoedje staan we stil bij een van de vijf geheimen van dit gebed: […]

Het nieuwe Onze Vader

De Nederlandse en Belgische bisschoppen hebben besloten om de tekst van het Onze Vader licht aan te passen zodat gelovigen aan beide zijden van de grens dezelfde tekst kunnen bidden. Een van de voorstellen is om het traditionele ‘en leid ons niet in bekoring’ te vervangen voor ‘en breng ons niet in beproeving’. Hieronder leest […]

Juni Heilig-Hartmaand

De maand juni is in de rooms-katholieke kerk toegewijd aan het Heilig Hart. Meestal valt de derde vrijdag na Pinksteren in juni. Dit jaar op vrijdag 3 juni. Die dag wordt het ‘hoogfeest van het heilig Hart van Jezus’ gevierd. In de Bijbel wordt het hart vaak beschouwd als het symbool van moed, vreugde en […]