Pater Peter Westerman, Marist

De paters Maristen Peter Westerman en Jan Hulshof zijn door pastoor Hogenelst voor 2013 gevraagd binnen de HH. 12 Apostelen voor te gaan in de Eucharistie in verband met het vertrek van pastor Anton ten Klooster. Nieuwe gezichten die we van harte welkom heten. We maken kennis met één van hen en dat is pater […]