15 jongeren naar de Wereld Jongeren Dagen

Vervanging pastores Hogenelst en Ten Klooster

 

Uit onze parochie zullen 15 jongeren deelnemen aan de komende Wereld Jongeren Dagen in Madrid, van 10 tot 23 augustus.

Het aartsbisdom Utrecht heeft, mede door onze grote groep, het meeste aantal deelnemende jongeren van Nederland. In totaal worden, van uit de hele wereld, meer dan een miljoen jongeren verwacht! De Wereld Jongeren Dagen zijn daarmee het grootste Katholieke jongerenevenement ter wereld. Ook paus Benedictus XVI zal aanwezig zijn. Twee priesters uit onze parochie zullen in Madrid aanwezig zijn. Pastoor Hogenelst zal namens de parochie onze jongeren begeleiden. Kapelaan Ten Klooster is gevraagd namens het Aartsbisdom ook aanwezig te zijn, als een van de jongste priesters van ons land.

Tijdens hun afwezigheid is door het Pastoraal Team en het secretariaat de priesterlijke aanwezigheid in onze parochie als volgt georganiseerd: Het rooster van vieringen maakt ook in deze periode gebruik van de actieve emeritus-priesters in onze parochie en voor eventuele noodsituaties kan ook op deze emeritus-priesters een beroep worden gedaan.

Verder heeft de priester-collega uit Doetinchem zich bereid verklaard om (speciaal voor het ziekenhuis aldaar) indien nodig en mogelijk priesterlijke assistentie te verlenen.

Pastoraal Werker van Kranenburg en Emeritus Pastoraal Werker Matti zullen samen met de achterwachten van de locaties en onze vele vrijwilligers e.e.a. coördineren. Verder kunnen zij ook (zoals gebruikelijk) een beroep doen op de inzet van onze diakens.

Wij zijn bijzonder trots op onze jongeren en priesters en wensen hen een spirituele pelgrimage toe en een behouden thuiskomst!

Wij bidden voor hen en voor het welslagen van deze pelgrimstocht!

Bestuur HH. Twaalf Apostelen