17 augustus brunch!

pastorie

De pastorie

Op zondag 17 augustus zal er na de viering van 9.30 uur een brunch zijn in de tuin van de pastorie waarvoor alle leden van onze geloofsgemeenschap van harte zijn uitgenodigd.