18 augustus De Brunch

Het Ontslapen van Moeder Gods.

Na de zomervakantie en ter gelegenheid van het patroonsfeest Maria Tenhemelopneming (feestdag 15 augustus) zal op zondag 18 augustus na de Eucharistieviering de jaarlijkse brunch worden aangeboden voor de geloofsgemeenschap.

De H. Mis zal worden opgedragen door pastoor Harrij Scheve.

Ook zal er een verdienstelijke vrijwilliger in het zonnetje worden gezet en de paaskaars uit 2018 worden aangeboden. 

augustus-18 Onthulling bronsplastiek Maria Ontslapen