Archief voor april 2010

Dieren in onze parochie

door Wim Verholt In veel bossen worden de bomen, die niet meer in goede staat verkeren, gekapt en afgevoerd. Op deze wijze verdwijnt voor veel vogels een nestgelegenheid, vooral voor vogels die gebruik maken van holten, de holenbroeders. Door storm breken takken af, het stuk dat aan de stam blijft rot voor een deel weg […]

Projectgroep biedt gesprekspartners bij levensvragen

Af en toe wil je met iemand praten, over wat je echt bezighoudt. De vragen die je hebt, je zorgen misschien. Die behoefte heeft elk mens. Maar niet altijd is er iemand om zo’n gesprek mee te voeren. Het blijkt dat met name mensen met psychische klachten vaak weinig mensen in hun omgeving hebben om […]

Rondom de Leegte

Als men een broer of zus verliest, er zijn voor je schoonzus of zwager, de achterblijvende (kleine) kinderen en je (nog levende) ouders; je eigen verdriet zet je ‘even’ aan de kant, want zij…….; jij krijgt de rekening soms jaren later……Als je na inkrimping van het bedrijf of tengevolge van lichamelijke klachten, Ontslag wordt aangezegd […]

Priester. Nu.

Het duurt niet zo heel lang meer, en dan zal ik priester zijn. Priester. Ik moet nog wel wennen aan het idee… Maar ik zal snel genoeg weten hoe het is. Maar waarom eigenlijk? Regelmatig krijg ik de vraag wat ik eigenlijk te zoeken heb in het zinkende schip dat de Kerk in Nederland lijkt […]

Groet mgr. Eijk bij begin Paastriduüm

Bij het begin van het Paastriduüm 2010 heeft aartsbisschop Eijk een tekst uitgereikt.  Hierin staat mgr. Eijk ook stil bij het nieuws rond het seksueel misbruik.

Maandelijkse mededelingen van de Pastoraatsgroep

Wijding van de HH. Oliën In de kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Apeldoorn zal op woensdag 31 maart 2010 om 19.00 uur de wijding van de HH. Oliën plaatsvinden door Aartsbisschop Eijk. Deze Oliën zijn voor doop; voor de zieken; voor de wijdelingen tot bisschop, priester of diaken en voor het Vormsel. Een kleine […]

Mededelingen van de Locatieraad

Voorstellen leden Locatieraad Lolita Hesseling-Robail Ik ben Lolita Hesselink-Robail, geboren (1957) en getogen in Frankrijk. Na mijn eindexamen (Baccalauréat Philo – Lettres), heb ik twee jaar aan de universiteit te Grenoble gestudeerd. Ik kwam in 1978 in Nederland toen ik trouwde met Roeland Hesselink. Wij zijn inmiddels 32 jaar getrouwd en hebben een dochter van […]