Archief voor juli 2011

Benoeming diaken Leon Everts

Beste medegelovigen, Verheugd delen wij u mee dat onze bisschop, monseigneur Eijk, een nieuw lid heeft benoemd voor ons pastoraal team. Zijn naam is Leon Everts, hij is diaken en zal het profiel Diaconie gaan behartigen in een fulltime aanstelling. Hij begint per 1 oktober a.s.  Zijn benoeming maakt het team weer compleet na het […]

Bijbelschilderkunst in de Gouden Eeuw

in het Catharijneconvent, tot 4 september 2011 Bijbelverhalen komen steeds meer in de belangstelling te staan in de 16e en 17e eeuw. In de zestiende eeuw dienen schilderijen meestal voor het opwekken van devotie. Dat verandert. Kunstenaars gaan spannende geschiedenissen uit de Bijbel uitbeelden. Het schilderen van verhalen, de historieschilderkunst, behoort in de Gouden Eeuw […]

Over ikonen en sprookjes

Onder de intrigerende titel ‘Over ikonen en sprookjes’ wordt van 17 mei tot en met 27 augustus 2011  in het Ikonenmuseum in Kampen een heel bijzondere expositie gehouden van ongeveer 100 lakvoorwerpen uit particulier bezit. Na de Russische revolutie in 1917 werd het schilderen van religieuze afbeeldingen en dus van ikonen verboden. Om alsnog hun […]

Op blote voeten

Toon Brekelmans, Kerkhistoricus Kerkelijke schrijvers brengen het ongemak van blote voeten vaak in verband met boete. De oude en middeleeuwse kerk had een stand van boetelingen. Deze zware zondaars konden, wanneer ze berouw vertoonden en boete wilden doen, in een bepaalde stand worden opgenomen. Ze moesten dan in een boetekleed barrevoets (nudis pedibus) voor de […]

Jaarprogramma jongerenpastoraat Aartsbisdom Utrecht 2011-2012

              Jaarprogramma jongerenpastoraat Aartsbisdom Utrecht in chronologische volgorde: 2011 2 oktober  Openingsfeest (jongeren) 14-16 oktober  Vormingsweekend 1  (jongeren) 6 november  Katholieke Jongerendag (tieners en jongeren) 9-11 december  Vormingsweekend 2 (jongeren) 18 december  Kerstbijeenkomst (jongeren) 2012 3-5 februari Vormingsweekend 3  (jongeren) 3 maart  Diocesane impulsdag  (begeleiders) 17 maart  Stille Omgang  (jongeren) 1 april  Palmzondagbijeenkomst  (jongeren) 14 april  Vormseldag (vicariaat 1)    (vormelingen) 28 april-5 mei   Bisdombedevaart naar […]

Dieren in onze parochie

door Wim Verholt NIEUW LEVEN In enkele dagen is er veel veranderd in de natuur, vooral in mei en juni is het overrompelend. Na wat zonneschijn met hogere temperaturen vielen er een paar regenbuien over de bottende knoppen. Overal werd een groen waas van tere blaadjes zichtbaar in het bos. Prachtig is het kontrast van […]

Translatio Ludgerreliek op 4 september 2011

Busreis naar Duitse stadje Werden Mgr. Hoogenboom neemt op zondag 4 september in Essen-Werden een reliek van St. Ludger in ontvangst. Het kleine, door kardinaal Simonis gecertificeerde partikel uit Ludgers gebeente ligt sinds enkele jaren in het Duitse plaatsje Werden (bij Essen), Ludgers gedachtenisplaats bij uitstek. Ludger heeft er een klooster gesticht en zijn gebeente […]

15 jongeren naar de Wereld Jongeren Dagen

Vervanging pastores Hogenelst en Ten Klooster   Uit onze parochie zullen 15 jongeren deelnemen aan de komende Wereld Jongeren Dagen in Madrid, van 10 tot 23 augustus. Het aartsbisdom Utrecht heeft, mede door onze grote groep, het meeste aantal deelnemende jongeren van Nederland. In totaal worden, van uit de hele wereld, meer dan een miljoen […]

Basiscursus RK geloof gaat verder

Na de zomer zal de basiscursus katholiek geloof verder gaan. Zo’n 30 deelnemers verdiepten zich al in de thema’s geloof, Jezus Christus en het kwaad. U kunt ook één of meerdere avonden mee doen. Vanwege de grote belangstelling zijn die avonden op een andere locatie. Het gaat om een brede cursus dus, voor iedereen die […]

Bedevaart naar Kevelaer 3 spetember 2011

Broederschap van onze Lieve vrouw van Kevelaer Zutphen – Apeldoorn en omstreken Op zaterdag 3 september 2011 wordt weer de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer gehouden. Het thema van de bedevaart van dit jaar komt uit de brief van H. Apostel Paulus aan de Christenen van Efeze (1,18): ‘TOT HOOP GEROEPEN.’ Maria, Troosteres der bedroefden, helpt […]