Archief voor september 2011

Mededeling over het kerkhof

Op 1 en 2 augustus 2011 zijn door de Fa. Vrielink 44 zerken geruimd, afgevoerd en vernietigd. Op 15 augustus is door de Fa. Hesselink begonnen met het ophalen van de zerken, die gerestaureerd worden en deze zullen in de maand september weer op het kerkhof  teruggeplaatst worden. Nadien ontvangen degenen, die vorig jaar zich hiervoor hebben ingeschreven, bericht van […]

Misdienaars

Wij zijn enorm dankbaar voor de aanmelding van 2 nieuwe misdienaars die er voor zorgen dat Stijn Kuipers en Maurice Vreeman versterking krijgen bij de assistentie in de vieringen. In een volgend parochieblad stellen wij ze aan u voor.

Kennismakingsavond voor nieuwe parochianen

Wij attenderen leden van onze geloofsgemeenschap, die vanaf januari 2009 in onze parochie zijn komen wonen, op een kennismakingsavond op donderdag 29 september 2011. Leden van de locatieraad en onze pastoor Fred Hogenelst zijn daarbij aanwezig. U ziet een persoonlijke uitnodiging tegemoet.

Uitbreiding Pastoraatsgroep

Op de vrijwilligersbrunch hebben wij haar al voor kunnen stellen als nieuw lid van de Pastoraatsgroep. Maar nu ook voor u allen: Germaine Wijnands. Onderstaand stelt zij zich in het kort aan u voor. Wij heten haar van harte welkom en wensen haar veel plezier bij het dankbare werk in de pastoraatsgroep. Germaine Wijnands – […]

Brunch

Op de feestdag van de patrones van onze kerk, Maria Tenhemelopneming, zondag 14 augustus, hebben wij aansluitend aan Woord- en Communieviering, een geweldige brunch gehad in de tuin van de Pastorie. Met deze brunch danken wij alle vrijwilligers voor hun inzet. Het weer viel tegen, maar de sfeer was uitstekend met een geweldige opkomst. Het […]

De magie van het begin

door pastor Anton ten Klooster Ieder nieuw begin heeft iets magisch in zich, wist de Duitse schrijver Herman Hesse. Iets magisch… maar dan niet meteen op een Harry Potter manier. Een nieuw begin betekent dat alles nog kan gebeuren, de kaarten zijn nog niet geschud. Alles en iedereen staat aan de start, niemand ligt voor […]