Archief voor oktober 2011

Dankwoord van Diaken Leon Everts

Met vreugde in mijn hart kijk ik terug op een mooie presentatieviering van vrijdagavond 30 september in de St. Jan te Zutphen.  Prachtig vond ik het gezongen Laudate Omnes Gentes, laudate Dominum. Je voelde gewoon, dit koor zingt dit van binnen uit. Zo’n koor brengt een vonk over. Ik was ontroerd en werd er stil van. In de […]

H. Mis met Gregoriaanse gezangen

Op zondag 6 november 2011  zal ons parochieel koor de Latijnse Mis van Haller, Missa Tertia zingen. Daarnaast de volgende Gregoriaanse gezangen: Introïtus – Intret oratio mea – GR 363 Alleluia –  Quinque prudentes – GR 502 Offertorium –  Gressus meos dirige –  GR 365 Communio – Quinte prudentes – GR 507 Het koor denkt […]

Te koop een karakteristieke zerk op ons kerkhof

Unieke kans!  Beste Parochianen, Hierbij delen wij u mede dat de restauratie van de waardevolle karakteristieke zerken die beeldbepalend zijn voor ons mooie kerkhof heeft plaatsgevonden en dat de vernieuwde zerken zijn teruggeplaatst. De werkzaamheden zijn tot onze tevredenheid zeer professioneel uitgevoerd. Wij nodigen u van harte uit om ze te bekijken! Informatie en inschrijving: […]

Ouderenochtend

Op woensdag 2 oktober 2011 kwamen de ouderen samen in de pastorie voor een samenzijn. Er  waren 16 mensen, plus een afgevaardigde van de Pastoraatsgroep en diaken Theo ten Bruin, die ons stimuleerde om door te gaan met het plan. De verhalen waren zeer gevarieerd en men wilde dit graag nog eens herhalen. Dat doen […]

Gezocht: Kerststalbouwers m/v

Het opbouwen van de kerststal is jarenlang begeleid door René Schiphorst. Dit jaar zal ondergetekende de opbouw van de kerststal van hem overnemen. Daar is veel hulp bij nodig! Als u/je wilt helpen bij het maken van plannen en het opbouwen van een mooie kerststal, kom dan op maandag 14 november 2011 om 20.00 uur naar […]

Missie Zendingskalender 2012

Er zijn nog een aantal missiekalenders te koop, klik voor meer informatie. Heeft u interesse? Voor € 8,00 zijn ze verkrijgbaar via het secretariaat.

Allerzielen 2011

Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop wij in de katholieke kerk wereldwijd stil staan bij allen, gekend en niet gekend, die ons in geloof zijn voorgegaan. Op woensdagavond 2 november 2011 om 19.00 uur zal pastor Jaap van Kranenburg voorgaan tijdens de viering van Allerzielen en zullen kaarsen branden voor onze overledenen […]

Buitenkerststal 2011

Vele jaren wordt er buiten onze kerk een prachtige kerststal gebouwd door een aantal – jong & oud – vrijwilligers. Rondom de kerstdagen is er veel belangstelling van groot en klein voor deze levende stal. De stal wordt door een groep vrijwilligers vanaf de laatste zaterdag van november opgebouwd en het werk bestaat uit voorbereidende […]

Gezinsviering met kerst 2011

Met veel genoegen delen wij u mee dat wij al een drietal ouders bereid hebben gevonden mee te denken over de organisatie van de gezinsviering van kerst 2011. Heeft u belangstelling? Graag uw naam en telefoonnummer doorgeven aan het secretariaat (telnr: 0575-494221, dinsdag en woensdag van 9.30-11.30 uur, of per mail: [email protected]) Dank voor uw […]

Wijziging aanvangstijden vieringen

Ingaande 1 januari 2012 zullen de aanvangstijden van de vieringen in Joppe gaan wijzigen. De zondagviering gaat beginnen om 9.30 uur en de zaterdagavondviering om 17.00 uur. Reden is gelegen in het feit dat er in het Eucharistisch Centrum van onze parochie, de St. Jan in Zutphen, altijd op zondag een Eucharistieviering zal zijn en […]