Archief voor januari 2012

Vastenbezinningsboekje 2012

Aandacht voor een ander 40 gebeden, gedichten, gedachten voor de Veertigdagentijd Parochie ‘HH. Twaalf Apostelen zal u worden aangeboden na afloop van de vieringen van het weekend  18/19 februari – 25/26 februari en na de viering van Aswoensdag. Het thema voor de vasten  is: “ Aandacht voor een ander” – vast iets voor jou – Het […]

Nieuwe kerkhofbeheerder Henk Brandjes stelt zich voor

door Henk Brandjes  Tijdens het vergezellen van mijn echtgenote bij de vrijwilligers brunch afgelopen jaar; werd ik ingelicht over de vacature van kerkhofbeheerder. Na wat informatie ingewonnen te hebben over de werkzaamheden gemoeid met het uitvoeren van genoemde functie, heb ik besloten om de komende jaren mijn bijdrage te leveren. Door mijn werk had ik […]

Kerkhofbeheerder Joop Bles draagt werkzaamheden over

door Jan Wagemans, voorzitter locatieraad   Na jaren met veel inzet en toewijding heeft Joop Bles zijn werkzaamheden als kerkhofbeheerder overgedragen aan Henk Brandjes. Wij willen Joop hierbij hartelijk danken voor zijn inzet, zorgen, betrokkenheid en het regelen van de werkzaamheden die bij een begrafenis horen. Gelukkig zet Joop zijn werkzaamheden in de tuinploeg wel voort en zal hij Henk […]

Het nieuwe jaar

door Kees van Duin Januari begon met het feest van de besnijdenis van Jezus, op de eerste van de maand. Dat is de achtste dag (octaaf) na zijn geboorte, volgens het Joodse gebruik, zo vertelt ons Lk.2,21. Ook werd volgens Joods gebruik dan de naam gegeven aan de pasgeborene. Na het Concilie vieren we op […]

Lectio

door Louise Leneman Iedere week vindt er in onze gebedsgroep een ‘Goddelijke Les’, een Lectio Divina, plaats. We kiezen daarvoor het evangelie van de dag. Eerst wordt de tekst in zijn geheel gelezen. Daarna leest ieder van ons een versregel of een woord waardoor hij of zij getroffen wordt. Bij de derde ronde geeft ieder dan […]

Informatie Geloven Nu

Geloven Nu is een inspirerende manier om mensen samen te brengen rond de H.Schrift en levens- en geloofsvragen. Op 19 december gaan we met de Geloven Nu gespreksgroep in Lochem weer verder. U bent van harte welkom. Plaats: Parochiecentrum,  Kastanjelaan 33,  Lochem Tijd:     20.00 uur Het programma ziet er als volgt uit: Maandag 19 december […]

Ma’or viering

Thema: “verlangen” Zaterdag 7 januari. om 19.00 uur Kapel Elisabeth Moment van Verstilling en Bezinning Aan het begin van een nieuw jaar leeft er bij velen een diep verlangen naar een nieuwe start, een betere toekomst, naar méér balans. We hebben dikwijls een voorstelling hoe het anders zou moeten en beter zou kunnen. Velen maken […]

Parochiële Caritas Instelling

Doelstelling Parochiële Caritas Instelling ofwel PCI: “Het vanuit christelijk overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de parochiële samenleving door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.” (volgens algemeen reglement voor […]

Taizé

Op zondag 22 januari vindt er in de Martinuskerk, Kerkplein1 inWarnsveld een oecumenisch avondgebed in de sfeer van Taizé plaats. Tijd: 19.00 tot 20.00. De kerk is vanaf 18.45 open. U bent van harte uitgenodigd voor dit uur van gemeenschappelijk gebed, zang, bijbellezing en stilte.

Nieuwe misdienaars

  Zoals u misschien opgemerkt hebt, zijn er twee nieuwe misdienaars bijgekomen. Het zijn Joska Haarman en Eva Wijffels. Samen met Maurice Vreeman of Stijn Kuipers dienen zij in de Eucharistieviering. Als het nodig is, wil Ingeborg Kuipers nog invallen. We hopen dat ze allemaal nog lang in Joppe mogen helpen om een mooie viering te […]