Archief voor februari 2012

Pastorale brief over de Eucharistie

Bij gelegenheid van de Veertigdagentijd Vanwege de Veertigdagentijd heeft kardinaal Eijk een uitgebreide pastorale brief geschreven, getiteld ‘Leven met Christus. Pastorale brief over de Eucharistie’. De pastorale brief vloeit voort uit de in februari 2011 gepubliceerde beleidsnota ‘Het pastoraal-liturgisch beleid in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht’ en “nodigt ons allen uit tot reflectie en […]

Jongerenprogramma Stille Omgang

Ga mee een avondje stappen in Amsterdam, ga mee naar de Stille Omgang! De Stille Omgang is een jaarlijkse, nachtelijke stille tocht, waarbij het wonder van de Eucharistie van 1345 wordt herdacht. De Stille Omgang vindt plaats op zaterdag 17 maart. Tussen 20.00 en 1.30 is er in de prachtige St. Nicolaaskerk aan de Prins […]

Dieren in onze parochie

door Wim Verholt De vorstperiode, die de vorige week liet weten dat het nog steeds winter is, remt de ontwikkeling van de planten af en dat is maar goed ook, want bevroren bloemen bederven het lentefeest. Ook de dierenwereld is afgeremd en het begon zo goed. Op verschillende dagen waren in de vroege morgenuren al […]

Zing mee in een Projectkoor op Goede Vrijdag!

De parochie HH. Twaalf Apostelen heeft op Goede Vrijdag 6 april 2012  één gezamenlijke Kruisweg om 15.00 uur in de St. Janskerk te Zutphen. Al enkele jaren heeft een projectkoor de Kruiswegviering met zoveel enthousiasme en warmte mede vormgegeven dat we ook dit jaar weer graag een projectkoor de viering willen laten opluisteren. Wij nodigen […]

Vespers in de Veertigdagen in Epse

Vele jaren werden vanuit de Raad van Kerken de Vespers gehouden in de parochie O.L.VrouweTenhemelopneming te Joppe in de fraaie kerk aldaar. Inmiddels is de Raad van Kerken bescheidener omgedoopt tot Beraad van Kerken. We zijn altijd hartelijk ontvangen door de parochie(leden) en de koster van dienst en daarvoor past grote dank. Met de jaren […]

Wereldgebedsdag 2012

Ook dit jaar wordt er in Gorssel een bijeenkomst gehouden voor de wereldgebedsdag. De liturgie is deze keer samengesteld door vrouwen uit Maleisie. Het thema Is: “Gerechtigheid voor allen” We horen bijzonderheden over het land en de mensen en luisteren naar het verhaal van een sociaal werkster. Er wordt gebeden, we zingen samen en er […]

Tot Verstilling

door Piet Klein Rouweler, dirigent Parochieel Koor  Op zondag 4 maart 2012 zal ons Parochieel Koor de gezangen verzorgen tijdens de eucharistieviering van 9.30 uur. Het koor zal in het Nederlands gezangen “Tot Verstilling” zingen. Dit zijn gezangen voor liturgie op melodiën uit de Slavisch-Byzantijnse traditie welke een bewerking zijn van Henk Jongerius, de bekende componist […]

Oog, oor en hart van de parochie

Aan het eind van zijn toespraak bij gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie las Willem Achtereekte een vrij vertaalde overweging van René Hornikx voor. Op veler verzoek plaatsen wij onderstaand de tekst. Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap, waar iedereen zich thuis voelt, waar mensen ontvangen worden als gasten, waar men begaan is met elkaar.   Ik […]

Op weg naar Pasen: TOBBEN OF AANPAKKEN?

door Pastoor Fred Hogenelst Het is al wel weer enige tijd geleden dat nét voor het Kerstfeest het Sociaal en Cultureel Planbureau een rapport publiceerde over secularisatie in Nederland. Secularisatie is een moeilijk begrip, dat op verschillende manieren omschreven kan worden. Het meest duidelijk kun je het omschrijven “een weg-groei van kerk en christelijk geloof”. […]

Het was fantastisch !!!

door Pastoor Fred Hogenelst Nabeschouwingen bij een vijftigste verjaardag… Eerst Abraham zien en dan eh, dan zien we wel verder. Ondertussen is het al weer even geleden dat ik met Kerstmis 2011 mijn 50ste verjaardag heb gevierd. Op vrijdagmiddag 30 december is daar in een H mis uit Dankbaarheid uitgebreid bij stilgestaan. In Keijenborg was de […]