Archief voor juni 2012

Verslag misdienaarsdag

Beste Mensen, Zaterdag 23 juni was er een misdienaarsdag georganiseerd door het Bisdom Utrecht. Joska Haarman en ik gingen er met de auto naar toe. We reden mee met pastor Anton ten Klooster. Er reed ook nog een jongen mee uit Zutphen. We reden naar Utrecht. We parkeerden de auto in transferium en gingen verder […]

Tarcisiusdag ofwel misdienaarsdag in Utrecht

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert dit jaar voor het eerst een diocesane misdienaarsdag. Deze dag wordt Tarcisiusdag genoemd en vindt plaats op zaterdag 23 juni in Utrecht. De Heilige Tarcisius is de patroonheilige van de misdienaars. Alle misdienaars van het Aartsbisdom Utrecht (tussen de 8 en 16 jaar) en hun begeleiders zijn van harte welkom op […]

De kleine kerkgemeenschap – 2 – een schets van de huidige tijdgeest

door Jaap van Kranenburg, pastoraal werker Begin dit jaar schreef ik in ons parochieblad een artikel “Geloven in gemeenschap” over de betrokkenheid van gelovigen op elkaar. Ik noemde daar drie manieren voor: met z’n tweeën (persoonlijke ontmoeting en gesprek), met een groot deel van de gemeenschap in de vieringen in de kerk, en daartussenin zit de […]

Voorjaar

door Wim Verholt De langslapers onder de winterslapers missen nu heel wat aangename warme uurtjes. Langs de slootkanten en bosranden werden deze weken al temperaturen boven de 30c gemeten. Deze zgn. micro-klimaten zijn voor de mens nauwelijks waarneembaar, maar heel wat koudbloedige dieren reageren onmiddellijk. Op plaatsen waar wind en schaduw geen kans hebben, liggen […]

Wereldjongerendagen in Rio!

De jongeren van de wereld (18-30) zijn in juli 2013 uitgenodigd om deel te nemen aan het grootste katholieke evenement ter wereld: de Wereldjongerendagen! Ook jongeren uit onze parochie worden uitgenodigd. Het programma begint met een voorprogramma rond Juiz de Fora/Belo Horizonte. Samen met Braziliaanse jongeren werken we aan diverse projecten op scholen en in […]

Oproep: Ideeën voor de HH. Twaalf Apostelen

De parochie HH. Twaalf Apostelen is op 1 januari 2010 ontstaan. De parochie wordt gevormd door de 12 geloofsgemeenschappen. De jaren 2010 en 2011 zijn inmiddels financieel afgesloten. Bij het tot stand komen van de parochie HH. Twaalf Apostelen is als uitgangspunt geformuleerd dat de afzonderlijke geloofsgemeenschappen bestaansrecht hebben zolang: – er voldoende kerkgangers zijn; […]

Oog, oor en hart van de parochie

Dankwoord Langs deze weg wil ik u bedanken voor de vele reacties die ik heb mogen ontvangen naar aanleiding van het afronden van mijn studie aan de pastorale school. Gesterkt hierdoor ga ik door met mijn inzet voor onze mooie geloofsgemeenschap. Nogmaals hartelijk dank. Willem Achtereekte Vacature secretariaat Wegens het vertrek van een van de […]

Het geheim van Lourdes

door Willem Achtereekte, namens de bedevaartgangers uit Joppe Vanuit onze geloofsgemeenschap gingen wij, Lolita Hesselink, Annie Huis in ‘t Veld, Hennie Haarman en ondergetekende, getooid met een witte das met logo van de HH. Twaalf Apostelen, per bus, trein of vliegtuig op weg naar Lourdes voor de nationale bedevaart van het aartsbisdom Utrecht. Wij waren niet […]