Archief voor oktober 2012

Allerzielen

Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop wij in de katholieke kerk wereldwijd stil staan bij allen, gekend en niet gekend, die ons in geloof zijn voorgegaan. Op vrijdagavond 2 november 2012 om 19.00 uur zal emerituspastor Zandbelt voorgaan tijdens de viering van Allerzielen en zullen kaarsen branden voor onze overledenen van het […]

Uitnodiging voor het feest van de Eerste Heilige Communie

Aan de ouders en/of verzorgers van de kinderen uit groep 4 en 5. Uitnodiging voor het feest van de Eerste Heilige Communie Geachte ouders en/of verzorgers, De pastoraatsgroep van de Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Joppe nodigt van harte alle katholieke kinderen, geboren in 2005 en 2006 (groep 4 en 5) uit om mee […]

Te koop gerestaureerde waardevolle grafmonumenten

Op ons kerkhof gelegen aan de Eikeboomlaan liggen prachtige grafmonumenten gehouwen uit Belgische hardsteen. Deze beeldbepalende monumenten zijn in 2011 gerestaureerd en een beperkt aantal zerken zijn nog te koop. De zerken, die nog beschikbaar zijn, herkent u aan het bordje “te koop”. Na het voldoen van de kosten kan een zerk uw eigendom worden! Omdat […]

De kleine kerkgemeenschap – 4 – Delen van het geloof

door Jaap van Kranenburg, pastoraal werker  Delen van het geloof Hoe hou je de parochie HH. Twaalf Apostelen levendig en vitaal? Aan de ene kant worden de geloofsgemeenschappen kleiner. Aan de andere kant (of beter gezegd: daardoor) wordt er steeds meer centraal geregeld. In de vorige artikelen in deze serie ging het over betrokkenheid op God en […]

Maria, zon en maan

door Toon Brekelmans, kerkhistoricus Ze is omgeven van lichtstralen en staat op de sikkel van de maan. Dit beeld gaat terug op de Apocalyps ofwel openbaring van St.-Jan: ‘Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met een maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op […]

Bijbelavonden

‘Mijn Woord blijft in eeuwigheid’ Het afgelopen werkjaar hebben we met veel plezier gewerkt aan het evangelie volgens  Marcus. De avonden vonden plaats in het Parochieel Centrum Mariaschool (PCM) te Zutphen. Dit nieuwe jaar gaan we aan de slag met het evangelie van Lucas. Vanaf de eerste zondag van de Advent zal dit evangelie ook […]

Fairtrade middag op 28 oktober

Op zondag 28 oktober 2012 – de 2e Fairtrade dag in onze parochie HH. Twaalf Apostelen De MOV groepen (Missie, Ontwikkeling & Vrede) uit de Parochie HH. Twaalf Apostelen organiseren voor de 2e maal een Fairtrade middag om de aandacht voor en betrokkenheid met Fairtrade te stimuleren. Ook in de vieringen van het weekend zullen […]

Samenleving in de natuur

door Wim Verholt Regelmatig wordt via radio, televisie, pers en lectuur aandacht besteed aan de natuur. Wekelijks zien we op indringende wijze, dank zij de moderne techniek, het leven van de dieren om ons heen. Door middel van telelenzen en microscopen is zelfs de meest geheimzinnige en nooit vermoede samenleving van de kleinste levende wezens […]

Bisschoppelijke Adventsactie

door Leon Everts, diaken Beste Parochianen, De Bisschoppelijke Adventsactie zal op de eerste zondag van december starten (2 december 2012). Hieraan zal in heel de parochie, inclusief de scholen en andere instellingen, uitgebreid aandacht worden gegeven. Het kernteam van de Bisschoppelijke Adventsactie heeft wederom gekozen voor 10 projecten. Een van deze tien is het Cubaproject […]

Gregoriaanse Mariavespers in Zutphense St. Janskerk

De maand oktober is, net als de meimaand, gewijd aan de bijzondere verering van Maria, de moeder van Jezus Christus. Vanouds wordt deze maand ook wel ‘Rozenkransmaand’ genoemd als uitbreiding van het liturgische feest Maria Koningin van de Rozenkrans dat op 7 oktober gevierd wordt. Op de laatste zondag van deze maand, zondag 28 oktober, […]