Archief voor november 2012

Advent

Advent  Advent betekent: wachten op ’t komen van het Kind. Door lange, diepe nachten alleen met de gedachten en ’t suizen van de wind. Advent betekent: waken tot ’t komen van het Kind. Met het geloof als baken het eigen zijn verzaken en leven met de wind. Advent betekent: weten van ’t komen van het […]

Mis- en Gebedsintenties december 2012

Hier treft u aan de Mis- en Gebedsintenties voor de komende vieringen. Zondag 2 december 2012 Overl. fam. Wim Brouwer en Andy en Herman Beltman–Brouwer Marinus Anthonie Ravenhorst Hein Huis in het Veld Overl. fam. Giebels en Overl. fam. Rutgers Jan de Baar Franciscus  Anthonius Maria van Tongeren Voor een bijzondere intentie Rosa Christine Lippmann-Born […]

Familieberichten

In de Heer overleden Frans Peters-Sengers, weduwnaar van Lies op de leeftijd van 87 jaar. Rosa Christina Lippmann-Brom, echtgenote van A.J.H Lippmann op de leeftijd van 81 jaar. Henricus Josephus Adrianus Beekmans, weduwnaar van B. Beekmans-Maas op de leeftijd van 93 jaar.

Dank aan medewerkers van ons (gele) parochieblad

door Jan Wagenmans, voorzitter Lokatieraad Zoals u weet is het laatste parochieblad van de R.K. Kerk Joppe gedrukt en verspreid. Half december verschijnt het nieuwe parochiemagazin van de HH. Twaalf Apostelen, waarin wij met de 11 andere geloofsgemeenschappen onze mededelingen naar u gaan geven. Dank je wel Wij willen hierbij onderstaande medewerkers, die met de samenstelling van […]

Herinnering Kerkbalans 2012

door Jan Roes, penningmeester Veel leden van onze geloofsgemeenschap hebben een bijdrage voor Kerkbalans 2012 toegezegd en betaald. Hiervoor onze hartelijke dank. Onze geloofsgemeenschap heeft deze bijdragen hard nodig. Van enige leden hebben we wel een toezegging gekregen, maar hun bijdrage is nog niet ontvangen. Met dit bericht wil ik deze leden oproepen alsnog het toegezegde bedrag over te […]

Gevraagd buitenkerststalbouwers

Zaterdag 1 december beginnen we weer met het leuke werk om de buitenkerststal op te te bouwen. We hebben nieuwe beelden voor de stal en we zijn nu bezig de beelden aan te kleden. Dit wordt heel mooi’.Al jaren zijn er ontzettend veel mensen geweest uit de wijde omgeving van Joppe voor een bezoek aan onze buitenkerststal en die […]

Koffie-ochtend 7 november

Op woensdag 7 november a.s. is er weer een koffie-ochtend voor ouderen in de pastorie. De vorige keer hebben we geluisterd naar een interessante uiteenzetting over de Islam. Woensdag hopen we weer velen van u te mogen ontmoeten. Dit keer een open gesprek, geen vast thema. We maken er een gezellige morgen van. U bent van […]

Buitenkerststal

Vele jaren wordt er buiten onze kerk een prachtige kerststal gebouwd door een aantal vrijwilligers. Rondom de kerstdagen is er veel belangstelling van groot en klein voor deze levende stal. De stal wordt door een groep vrijwilligers in weer en wind vanaf de laatste zaterdag van november opgebouwd. Het werk bestaat uit voorbereidende werkzaamheden, coördinatie […]

Vertrek diaken Leon Everts

Op 1 oktober 2011 is diaken Leon Everts het pastoraal team komen versterken. De afgelopen weken heeft het pastoraal team in een aantal gesprekken moeten vaststellen dat deze benoeming niet langer vruchtbaar is. Het hele pastoraal team betreurt het, dat het ondanks alle inspanningen tot deze pijnlijke conclusie moest komen. In overleg met het pastoraal team […]

Drie geneesmiddelen voor de vermoeide kerk

door pastor Anton ten Klooster “De kerk loopt tweehonderd jaar achter,” aldus de koppen over het laatste interview van kardinaal Carlo Maria Martini, Bijbelwetenschapper en emeritus-aartsbisschop van Milaan.  Wie verder kijkt dan de koppen leest een realistisch maar ook inspirerend betoog: over de vermoeide kerk, tekenen van hoop en onze eigen opdracht. “De welvaart drukt […]