Archief voor januari 2013

Dankwoord aan u allen

Met vele parochianen kunnen we terugkijken op prachtige en hartverwarmende kerstdagen. Wat een geluk dat wij samen de Geboorte van Christus in en rondom onze sfeervolle kerk in Joppe hebben kunnen vieren. Dit kon alleen dankzij de medewerking die ieder van, groot of klein, jong of oud, verleende tijdens de voorbereidingen en op deze dagen […]

Vesper – zondag 24 februari 2013

Op de 2e  zondag van de 40-dagentijd is er een vesper in de Protestantse kerk te Epse. Deze vesper gaat uit van het Oecumenisch Beraad van Kerken in de voormalige gemeente Gorssel. Onze geloofsgemeenschap zorgt voor de organisatie, Anton ten Klooster, pastor zal de voorganger zijn en het koor zal haar medewerking verlenen. Aanvang: 17.00 […]

Aanpassing toegang kerk voor mindervaliden

De kerk is middels aanpassingen toegankelijk gemaakt voor kerkgangers die moeilijk ter been zijn of gebruik maken van rollator of rolstoel. De kerkgangers kunnen vóór  de kerk links via de tuin van de pastorie naar de sacristie. Via een helling komen zij in de gang van de sacristie en vervolgens via een rijplank in de […]

Opbrengst collecte Cuba

In het kader van de Bisschoppelijke Adventsactie is er tijdens de vieringen in de adventstijd  en kerst gecollecteerd voor het Cuba-project van onze medeparochiaan Laszlo Erhardt. Wij kunnen het fantastische bedrag van € 1800,00 overmaken. Dank aan alle gulle gevers, groot en klein! 

Afscheid lid pastoraatsgroep

Vanaf de start van de Pastoraatsgroep in april 2007 is Greet van Tongeren lid geweest van de Pastoraatsgroep. Met hart en ziel heeft zij zich ingezet voor onze geloofsgemeenschap en zich met name gericht op de contacten met het koor en de organisatie van de Eerste Heilige Communie en het H. Vormsel. Greet gaf aan […]

Druk bezochte nieuwjaarsreceptie

Na een mooie viering met prachtige zang en volle kerk waarin F. Zandbelt, em.-pastoor voorging, gingen we samen naar het Bosrestaurant om elkaar te ontmoeten en om samen het nieuwe jaar in te luiden.  We stonden samen even stil bij de parochianen die het afgelopen jaar ons zijn ontvallen. Willem Achtereekte, voorzitter Pastoraatsgroep noemde een […]

Nieuwjaarsbijeenkomst van het Parochieel koor

Het feestcomité van het koor had op 5 januari 2013 een Nieuwjaarsreceptie georganiseerd voor haar leden en hun partners. Dit vond plaats in de Brink in Gorssel, zodat het ook nog een oecumenisch tintje had.  Na een drukke periode en het instuderen van een nieuwe mis was het spannend om deze te gaan uitvoeren tijdens […]

Koffie-ochtend 16 januari

Op woensdag 16 januari 2013 is er weer een koffie-ochtend voor ouderen in de pastorie. We gaan kijken naar een film over het leven van Hildegard von Bingen. Een erg bijzondere vrouw. Zij was een Duitse, Benedictijnse abdis en actief op het gebied van religie, kosmologie, wetenschappen, filosofie, muziek, poëzie, plantkunde en linguïtiek. Zij werd […]

13 januari Nieuwjaarsreceptie

We kunnen elkaar persoonlijk een goed nieuw jaar toewensen op zondag 13 januari. Aansluitend aan de viering van 9.30 uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in het Bosrestaurant. U bent van harte uitgenodigd, Locatieraad & Pastoraatsgroep

Mis- en Gebedsintenties januari 2013

Zondag 6 jan. 2013 Hein Huis in het Veld Jan de Baar Josephina Johanna Maria Jansen – Gabriël Albertus Rutgers Pastor van t End Jaargetijde Jan Haarman Lev. en overl. fam. Nijenhuis – Streppel Lambertus Wilhelmus Groot Koerkamp Johannes Michel Anthonius van den Berg Berendina Theodora Theresia Eekelder – Brinkhof Franciscus Johannes Peters Sengers Lambertus […]