Archief voor maart 2013

Paastriduüm

Het Paastriduüm is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van Paaszondag, waarin lijden, dood en verrijzenis van Christus worden herdacht. Bron: RKK.nl Een groet van de aartsbisschop voor de parochies in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2013. Klik hier voor het lezen van […]

De Heer is waarlijk opgestaan!

Voorafgaand voor Pasen, in de Goede Week wordt het lijden van Christus herdacht. Beginnend met Witte Donderdag en uitmondend in het Hoogfeest van Pasen. Laten we hopen en bidden dat het licht van Pasen ons mag inspireren, energie geven en steunen in het leven van alledag. De Pastoraatsgroep en Locatieraad wensen u een Zalig Pasen!

Zondag 24 maart Palmzondag

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. Heilige Mis U bent van harte uitgenodigd Palmzondag en de eerste dag van de Goede Week  samen te vieren. De viering begint om 9.30 uur. De voorganger is pastoor F. Hogenelst. […]

Familiebericht

Op zondag 10 maart is in de gezongen H.Mis Isabel Walburgis Márta Mes, roepnaam Belle gedoopt door pastor A. ten Klooster. Belle is dochter van Maarten Mes en Irina Mes-Olijhoek en haar broer is Timme. Belle, van harte gefeliciteerd en welkom in onze Geloofsgemeenschap!

Even voorstellen …

Mijn naam is Anne Wijffels-de Wolf en ik ben 38 jaar oud. Getrouwd met Thomas en moeder van 4 kinderen. Twee dochters van bijna 10 en bijna 4 en twee zonen van 8 en bijna 6. Naast de zorg voor mijn gezin werk ik 12 uur in de week als audiologieassistent in Apeldoorn. Nadat mijn […]