Archief voor april 2013

Mis- en Gebedsintenties mei 2013

Zondag 5 mei Johannes Michel Anthonius van Berg, Josephina Johanna Maria Jansen-Gabriel, Jan de Baar, Albertus Rutgers, Hein Huis in ’t Veld, Elisabeth Johanna van Wiggen, Jacoba Johanna Maria Schut- Wienholts Donderdag  Hemelvaartsdag 9 mei  Overl.ouders Wilhelmus Gerardus Bernardus Hulleman en Theodora Johanna Maria Hulleman- Berns, Franciscus Ignatius Maria van Haaren, Jan de Baar, Pastor van t End, Elisabeth Johanna van Wiggen, Jacoba Johanna Maria Schut- […]

Familiebericht

Maandag 22 april 2013 is in de Heer overleden, voorzien van het H. Sacrament van de Zieken, mevrouw Jacoba Johanna Maria – Coba – Wienholts, echtgenoot van Hermanus Jacobus Johannes Schut, op de leeftijd van 78 jaar. De avondwake zal zijn op vrijdag 26 april 2013 om 19.00 uur. De plechtige uitvaart zal plaats hebben in onze kerk […]

Rozenkrans bidden in de meimaand

Op 4 avonden in mei bent u welkom voor het bidden van de rozenkrans. Aanvang 19.30 uur in de kerk van de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Joppe. We sluiten hiermee aan bij de uitnodiging van de kerk, stil te staan bij de geheimen van dit gebed: de blijde, de droevige, de glorievolle en de […]

Koffie-ochtend

Op woensdag 8 mei 2013  is er weer een koffie-ochtend voor ouderen in de pastorie. We hebben de  film “Habemos Papam” gevonden en die willen we u graag laten zien. Het is een Italiaanse film en gaat over de verkiezing van een nieuwe Paus.  Natuurlijk best actueel, nu er net een nieuwe Paus benoemd is.  […]

Ziekenzalving

Zoals u weet hebben we een aantal jaren de gezamenlijke ziekenzalving georganiseerd op de woensdag na Pinksteren. Helaas hebben wij moeten constateren dat vorig jaar de belangstelling hiervoor gering was. Daarom hebben we besloten dit jaar de ziekenzalving over te slaan. Wij hopen dan dat er volgend jaar  weer genoeg aanmeldingen zullen zijn voor deze […]

Familiebericht

Donderdag 18 april 2013 is in de Heer overleden, voorzien van het H. Sacrament van de Zieken, Mevrouw Elisabeth Johanna van Wiggen op de leeftijd van 80 jaar, geboren te Bunnik. De plechtige uitvaart zal plaats hebben in onze kerk op dinsdag 23 april 0m 11.00 uur, waarna begrafenis  te Bunnik. Voorganger is frater Ton Oostveen. Heer […]

Vertrek pastor Anton ten Klooster

Geachte parochianen, Met de nodige spijt moeten wij u melden dat onze bisschop, Kardinaal Eijk, ons heeft laten weten dat hij pastor Anton ten Klooster met ingang van 1 september heeft benoemd voor de parochies Paus Johannes, met o.a. Houten en Wijk bij Duurstede, en H. Suitbertus, met o.a. Culemborg en Tiel. Vanaf 1 september zal pastor […]

Ontmoet Stijn Kuipers

“de kerk wordt iets meer jouw kerk” In verband met het afscheid van Stijn als misdienaar hebben Greet van Tongeren en Gemma van der Linde met Stijn gesproken. Stijn is ruim 10 jaar misdienaar. Grote eer  Wanneer ben je misdienaar geworden? Stijn: “Destijds hebben Marcel en Marijke Wermers me gevraagd. Ze belden op. Ik vind het […]

Heilig Vormsel

Zaterdag 2 maart 2013 heb ik het Heilig Vormsel ontvangen in de Christus Koningkerk in Vorden. We waren met 34 kinderen  uit de geloofgemeenschappen St. Joseph Lochem, Christus Koning/H. Antonius van Padua Vorden en Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming Joppe. We werden gevormd door rector Kuipers. Tijdens de voorbereidingen zijn wij ook met een bus naar […]

Tienerkamp 2013: I will follow

door pastor A. ten Klooster Graag vestig ik jullie aandacht op de flyer over de zomerkampen van het aartsbisdom, wellicht is het iets voor uw/jullie kinderen en/of misdienaars? Het is altijd een bijzonder geslaagd gebeuren, dus ik kan het van harte aanbevelen. Zelf zal ik het tienerkamp van 10-16 augustus begeleiden. Voor meer informatie en vragen kunt […]