Archief voor oktober 2013

Oud parochiaan pater Theo Jansen overleden

Pater Theo Jansen is op 21 oktober j.l. overleden en op 24 oktober begraven in Meyerode in Belgie. Hij werd in 1919 geboren in ’t Joppe als zoon van de toenmalige bosbaas van de baron op kasteel Joppe. Tot hij in 1931 naar het seminarie ging, woonde hij tegenover de kerk, aan de Eikeboomlaan in ’t […]

Agenda vieringen november 2013

Zaterdag 2 november 2013 – Allerzielen 19.00 uur: H. Mis m.m.v. het parochieel koor Voorganger: pater P. Westerman Na de viering zullen de graven op het kerkhof worden gezegend. Zondag 10 november 2013 – 32e zondag door het jaar (C) 9.30 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het parochieel koor Voorganger: mevr. P.Abeln Zaterdag 16 november 2013 […]

Ontmoet Doortje

En als ik een kaarsje aan steek doe ik ‘t voor de hele wereld. Voor de goede en ook de slechte, want dat zijn ook mensen. – Dat en meer zegt Doortje Jansen – Thijssen, een kleine en dappere vrouw. En voor de trouwe kerkgangers, je treft haar altijd achterin bij het doopfont, waar ze […]

Pater Peter Westerman, Marist

De paters Maristen Peter Westerman en Jan Hulshof zijn door pastoor Hogenelst voor 2013 gevraagd binnen de HH. 12 Apostelen voor te gaan in de Eucharistie in verband met het vertrek van pastor Anton ten Klooster. Nieuwe gezichten die we van harte welkom heten. We maken kennis met één van hen en dat is pater […]

Allerzielen

Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop wij in de katholieke kerk wereldwijd stil staan bij allen, gekend en niet gekend, die ons in geloof zijn voorgegaan. Op zaterdagavond 2 november om 19.00 uur zal pater Westerman voorgaan tijdens de viering van Allerzielen en zullen kaarsen branden voor onze overledenen van het afgelopen jaar. […]

Mis- en gebedsintenties november 2013

Zaterdag 2 nov. 19.00.uur H.Mis Voorganger: Pater Westerman Lev. en overl. fam. Ten Velde-Groot Koerkamp, Bennie Hakvoort, Hein Huis in ’t Veld, Paula Haarman- ten Have, Jan de Baar, Overl. ouders Jansen- Gabriél, Wim Hakvoort, Geert van der Linde, Overl. ouders Hiethaar- Wichers, Overl. ouders Haarman-Haarman, Hendrikus Wilhelmus ten Broeke, Gerard Brouwer, Jonkheer Huber von Heyden Zondag  10 nov. 9.30 uur Woord en Communieviering voorganger: Mevr. P. Abeln […]

Koffie-ochtend

Op woensdag 6 november a.s. gaan we weer koffiedrinken met de ouderen in de pastorie. We hebben voor deze ochtend mevrouw Marga Peters bereid gevonden om te vertellen over haar werk als pastoraal werker in onze parochie. Er is al een vaste groep, maar iedereen is van harte welkom, ook als u er de vorige […]

Opgave Eerste Heilige Communie

Graag willen we weten, welke kinderen uit groep 4 of hoger dit schooljaar mee willen doen met de voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie. Daarna mogen ze dan in een feestelijke Eucharistieviering de Eerste Heilige Communie ook werkelijk ontvangen. Dit jaar zullen we de voorbereiding samen doen met Lochem en Vorden. Wij willen u vragen uw […]

Familieviering

Op zondagmorgen 13 oktober was er een mooie verzorgde familieviering met als thema ’Moeder Maria, U bent goud’. In een kleurrijke volle kerk werd stilgestaan bij de speciale rol die Maria als moeder voor Jezus speelde  maar niet alleen voor Hem, ook voor ons. Een speciaal kinderkoortje gaf het geheel een tintje. We hebben Maria een gouden medaille […]

Familiebericht

Overleden Op maandag 7 oktober 2013 is overleden de heer  Hans Willem (Hans) van der Linden, weduwnaar van Maria Antoinette de Graaff en partner van Riekje Geerlink op de leeftijd van 81 jaar overleden. De uitvaart vindt plaats op zaterdag 12 oktober 2013 om 10.00 uur, waana de crematie om 12.00 uur te Dieren (IJsselzaal). Voorganger is […]