Archief voor november 2013

Ontmoet Harry

Laurens was de oudste van de vier en zijn dood heeft de meeste indruk gemaakt in m’n leven. Ik ben Coba dankbaar voor alles wat ze voor hem heeft gedaan. – Dat en meer zegt Harry Schut Ik stap een kleurrijke en bloemrijke tuin binnen. Vanuit het achterraam kijk ik uit op de achtertuin waar […]

Agenda Vieringen december 2013

Zondag 1 december 2013 – 1e zondag van de Advent  (A) 9.30 uur: H. Mis m.m.v. het parochieel koor Voorganger: J. Leisink, em. -priester Zondag 8 december 2013 –  2e zondag van de Advent  (A) 9.30 uur:  Woord- en Communieviering  m.m.v. het parochieel koor Voorganger: W. Achtereekte Zaterdag 14 december 2013 –  3e zondag van de […]

Mis- en gebedsintenties december 2013

Zondag 1 december 9.30 uur H. Mis Hein Huis in ’t Veld, Jan de Baar, Overl. ouders Jansen- Gabriél, Franciscus Ignatius Maria van Haaren,  Overl. fam., Johannes Michel Anthonius van den Berg, Albertus Hendrikus Schrijver, Nicolaas Johannes Peters, Albertus Anthonius Roording, Hans Willem van der Linde, Voor een bijzondere intentie, Tot zekere intentie Zondag  8 december 9.30 uur Woord en Communieviering Franciscus Anthonius van Tongeren, Gerrit […]

Uitnodiging 10-12-13 presentatie beleidsplan

Wat gaat er veranderen in Joppe? “Mensen van de Weg………” “God is dichterbij dan je denkt,” was het motto van ons beleidsplan voor de periode 2010-2015. Dat menen en geloven we nog steeds. De eerste stappen op die weg werden gezet door onze naamgevers, de Heilige Twaalf Apostelen. Op die weg willen wij verder gaan. […]

Opgave Heilig Vormsel

In het voorjaar van 2014 is er weer gelegenheid om het Heilig Vormsel te ontvangen. Dit is voor alle leerlingen uit groep acht van de basisschool. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal een en ander parochiebreed georganiseerd gaan worden. U leest hier meer over op een van de algemene pagina’s van Onderweg. U kunt zich, tot uiterlijk 15 januari, […]

Adventsvesper 1 december 2013

Om 17.00 uur organiseert het Beraad van Kerken een oecumenische adventsvesper in de Ontmoetingsruimte De Brink ( naast de Protestantse Kerk) Hoofdstraat te Gorssel. De organisatie is dit jaar in handen van onze geloofsgemeenschap. Willem Achtereekte zal voorgaan.

Buitenkerststal

Vele jaren wordt er buiten onze kerk een prachtige kerststal gebouwd door een aantal vrijwilligers. Rondom de kerstdagen is er veel belangstelling van groot en klein voor deze levende stal. De stal wordt door een groep vrijwilligers vanaf de laatste zaterdag van november opgebouwd. Het werk bestaat uit voorbereidende werkzaamheden, coördinatie van het opbouwwerk op […]

Kerstsamenzang 22 december 2013

Wij nodigen u van harte uit voor een kerstsamenzang in de St. Jan te Zutphen  op zondag 22 december 2013 om 14.00 uur.  Zingt u mee ? Samen gaan wij traditionele kerstliederen zingen aan de ‘vooravond’ van Kerst! Er is muzikale ondersteuning en we zorgen voor een goede kerstsfeer. In het Parochieel Centrum Mariaschool (achter de […]

Familiebericht

Op zaterdag 26 oktober 2013 is de heer Nicolaas Johannes (Nico) Peters, echtgenoot van mevrouw Vera Kenter, op de leeftijd van 77 jaar overleden. De crematie vond plaats op donderdag 31 oktober te Deventer. Heer, geef hem de eeuwige rust. En het eeuwige Licht verlichte hem. Dat hij moge rusten in vrede. Amen

Geloof in tijden van kerksluiting

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, “De kerk gaat dicht.” Deze mededeling zal de komende jaren steeds vaker klinken binnen diverse parochies van het Aartsbisdom Utrecht. Maar ook in de andere bisdommen en in de Protestantse Kerk in Nederland moeten kerkgebouwen hun deuren sluiten. “De kerk gaat dicht.” Een zin van slechts vier […]