Archief voor april 2014

Koffie-ochtend

Op woensdag 7 mei a.s. is er weer een koffie-ochtend voor ouderen in de pastorie. Deze keer  komt Pater Westerman op onze koffieochtend. Hij maakt deel uit van de Maristen-communiteit in Deventer en zal ons zeker een interessante ochtend bezorgen. Ook in de zomertijd gaan we door. Voor woensdag 16 juli staat een film gepland. […]

Rozenkrans bidden in de meimaand

Op een 4-tal avonden in mei – de Mariamaand – bent u welkom voor het bidden van de rozenkrans. We sluiten hiermee aan bij de uitnodiging van de kerk, stil te staan bij de geheimen van dit gebed: de blijde, de droevige, de glorievolle en de lichtende geheimen. We bidden tot Maria, zij is immers […]

Agenda vieringen mei Mariamaand 2014

Zondag 4 mei 3e zondag van Pasen (A) 9.30 uur Woord en Communieviering m.m.v. het Parochieel Koor Voorganger:  de heer J. Kranenburg, pastoraalwerker Dinsdag 6 mei Rozenkrans bidden 19.00 uur Voorganger: de heer W. Achtereekte Zondag 11 mei 4e zondag van Pasen (A) 9.30 uur  Woord en Communieviering m.m.v. het Parochieel Koor Voorganger: mevrouw P. Abeln Dinsdag 13 mei Rozenkrans bidden […]

Mis- en gebedsintenties mei 2014

Zondag 4 mei 9.30 uur: Woord en Communieviering Overl.  ouders Jansen- Gabriél, Franciscus Ignatius Maria van Haaren, Johannes Michel Anthonius van den Berg,  Marie Haarman- Logtenberg, Monique  Jutte-Westendorp, Martinus Petrus Kimenai, Wilhelmus Anthonius Beulink Zondag 11 mei: 9.30 uur Woord en Communieviering Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Bennie Hakvoort, Jaargetijde […]

Vastenactie Sierra Leone

Vóór aanvang van de vastentijd zijn er bezinningsboekjes verkocht. In zeer korte tijd werden er 70 exemplaren verkocht en met giften mee kunnen wij nu al € 200,00 overmaken aan de Vastenactie. De komende tijd zal er nog een melkbus achter in de kerk staan waarin u nog steeds een bijdrage kunt doneren. Dank voor […]

Dank je wel

In Joppe werden we verrast door de grote belangstelling voor de Kruisweg en een volle kerk op de 1e Paasdag. Laten we hopen en bidden dat we nog jaren samen kunnen vieren in Joppe, niet alleen met Kerst en Pasen maar ook op alle andere momenten door het jaar. Dank aan iedereen vóór en áchter de […]

Beloken Pasen 27 april

Beloken Pasen is de Nederlandse naam voor de eerste zondag na Pasen. Sinds het jaar 2000 heet deze dag in de Rooms-Katholieke Kerk ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Sluitdag ‘Beloken’ is het voltooid deelwoord van ‘luiken’, Middelnederlands voor ‘sluiten’. Beloken Pasen is de sluitdag van het Paasoctaaf, de achtdaagse feestperiode die begint op […]

Zalig Pasen

De Heer is waarlijk opgestaan! Aan het Paasfeest is een voorbereiding voorafgegaan, de zgn. veertigdagentijd. In de laatste week voor Pasen, de Goede Week wordt het lijden en sterven Christus herdacht. Wij gaan samen deze Goede Week in, beginnend met Witte Donderdag en uitmondend in Het Hoogfeest van Pasen. Laten wij hopen en bidden dat […]

Bereikbaarheid kerk

Ondanks de wegwerkzaamheden aan de Joppelaan blijft de kerk bereikbaar via de Eikenboomlaan vanaf de Lochemseweg en vanaf De Zessprong. Vanaf het Bosrestaurant kunt u lopen naar de kerk.

Afscheid nemen en welkom heten

In onze Geloofsgemeenschap zijn 22 wijkvertegenwoordigers actief met de bezorging van het parochieblad Onderweg. Velen van hen bezorgen het parochieblad Onderweg en daarvoor het blad van Joppe al jarenlang.  Heel veel waardering daarvoor. Het afgelopen jaar hebben helaas 6 wijkvertegenwoordigers wegens hun gezondheid of om een andere reden moeten besluiten te stoppen. Het zijn de dames Elly […]