Archief voor maart 2015

Agenda vieringen april 2015

Zondag 5 april –  Hoogfeest  van Pasen (B) 9.30 uur : Woord- en Communieviering m.m.v. het Parochieel Koor Voorganger : W. Matti, pastoraal werker Zondag 12 april  – 2e zondag van Pasen (B) 9.30 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Parochieel Koor Voorganger : mevr. P.Abeln Zondag 19 april – 3e zondag van Pasen  (B) 9.00 uur […]

Zalig Pasen

Aan het Paasfeest is een voorbereiding voorafgegaan, de zgn. veertigdagentijd. In de laatste week voor Pasen, de Goede Week wordt het lijden en sterven Christus herdacht. Wij gaan samen deze Goede Week in, beginnend met Witte Donderdag en uitmondend in het Hoogfeest van Pasen. Laten wij hopen en bidden dat het Licht van Pasen ons […]

Gebeds- en Misintenties april 2015

Zaterdag 4 april 20.00 uur H.Mis Paaswake Bennie Hakvoort, Jan de Baar, Albertus Rutgers, Eugéne Johannes Josephus Daemen, Ton Haafkes, Paula Haarman-ten Have, Johannes Hendrikus Teunissen, Tonia Stoelinga –Schenk, Wilhelmus Anthonius Beulink, Pauline de Veer Barones van Voorst tot Voorst Paaszondag 5 april 9.30 uur Woord en Communieviering Lev. en overl. fam Oosterwegel-Jansen, Geert van der Linde, Overl. ouders Jansen- Gabriél, Pastor van ’t End, Gerhardus Anthonius Schiphorst, Karel […]

Liederen en gezangen met de Pasen

Pater P. Westerman en diaken Theo ten Bruin zullen voorgaan tijdens de Paaswake en met bezielende woorden over het lijden en sterven maar zeker ook over de wederopstanding van Christus (s)preken. Het Parochiële koor van Joppe zal de vieringen opluisteren met verschillende Nederlandse  liederen en Latijnse gezangen. Er zal onder andere gezongen worden: Tussenzang  1 :  […]

Eerste Heilige Communieviering 19 april in Joppe

Vanuit onze geloofsgemeenschap Joppe doen dit jaar 9 kinderen de Eerste Heilige Communie. Dit feest vieren ze samen met de kinderen uit de geloofgemeenschappen St Joseph uit Lochem en Christus Koning uit Vorden. Ze zijn al een paar weken druk bezig met de voorbereidingen. Tijdens de familieviering op 15 februari hebben de communicanten uit Joppe […]

Opbrengst vastenactieproject

De opbrengst van de verkoop van de bezinningsboekjes is overgemaakt aan het Vastenactieproject van de HH. Twaalf Apostelen Parochie. De opbrengst van het Vastenactieproject is voor de vrouwencoöperatie Koado-Due in Ivoorkust. Koado -Due is een coöperatie van kleine cacaoboeren geleid door een bestuur van uitsluitend vrouwen die zich verenigen om zo sterker te staan op de […]

Ariënslezing 2015 in Hengelo bij jubilerende Lambertusbasiliek

De jaarlijkse Ariënslezing wordt dit jaar gehouden op donderdagmiddag 23 april a.s. Vanwege het 125-jarig jubileum van de Lambertuskerk zal deze gehouden worden in Hengelo, Overijssel. Spreker is pater Jan van den Eijnden ofm, tot voor kort algemeen overste van de franciscanen. Zijn lezing heeft als titel: ‘Ariëns en de franciscaanse familie’. Vanuit de traditie […]

Familieberichten

Zondag 22 maart is in de Heer overleden mevrouw Johanna Geertruida Josephina – Annie –  Bloemenkamp weduwe van de heer Gooiker op de leeftijd van 79 jaar. De begrafenis heeft op ons kerkhof plaatsgevonden. Heer geef haar de eeuwige rust. En het eeuwige Licht verlichte haar. Dat zij moge rusten in vrede. Amen

Benoeming nieuwe pastoor Harry Scheve

Geachte parochianen, Afgelopen weekend hebben we u meegedeeld dat pastoor Fred Hogenelst een nieuwe pastoorsbenoeming heeft aanvaard. Nu kunnen wij u vertellen wie hem gaat opvolgen. Met ingang van 1 juli aanstaande is pastoor Harry Scheve benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Twaalf Apostelen. Pastoor Scheve is op dit moment werkzaam in de St. Marcellinusparochie te Rijssen en […]

Vertrek pastoor Hogenelst

Na ruim 15 jaar in onze regio gewerkt te hebben gaat pastoor Fred Hogenelst onze parochie verlaten omdat hij een nieuwe pastoorsbenoeming heeft aanvaard. Met ingang van 1 juni aanstaande wordt hij pastoor van de parochies Heilige Suitbertus te Culemborg en Paus Johannes XXIII te Houten, met gezamenlijk 16 kerken. Deze parochies bestrijken geografisch een groot gebied, waarin de pastoor redelijk […]