Archief voor mei 2015

Agenda vieringen juni 2015

Dinsdag 2 juni 10.30 uur: Uitvaartplechtigheid van mevrouw Johanna Petronella Leerkes – Stoelinga Woensdag 3 juni 12.00 uur: Uitvaartplechtigheid van mevrouw Margaretha Hubertina Theresia van Haaren – Wagenaar Zondag 7 juni – Hoogfeest van het Heilig Sacrament (B) 9.30 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Parochieel Koor Voorganger: dhr. J. van Kranenburg, pastoraal werker Zaterdag 13 juni […]

Gebeds- en Misintenties juni 2015

Zondag 7 juni 9.30 uur Overl. ouders Jansen- Gabriél, Frans van Tongeren, Lev. en overl. fam Roelofs-Huisman, Wilhelmus Anthonius Beulink, Jaargetijde Catarina Elisabeth Vos- Boer, Joop Bles, Johanna Antonia van Hulzen-Schiphorst, Greet de Winter, Maria Petornella Kimenai-van Leijsen, Johanna Petronella Leerkes – Stoelinga, Margaretha Hubertina Theresia van Haaren – Wagenaar Zondag 14 juni 9.30 uur Lev. en overl. […]

Koffie-ochtend

Afgelopen woensdag 20 mei was er weer een koffie-ochtend voor ouderen in de pastorie. Met een goede opkomst van de aanwezige parochianen was Jaap van Kranenburg onze gastspreker. Hij is momenteel erg betrokken bij het starten van groepjes mensen, de zogenaamde “Kleine Kerk Gemeenschap ofwel KKG”, waarover hij ons het een en ander uitlegde. De […]

Familieberichten

In de Heer overleden  op woensdag 27 mei 2015 mevrouw Margaretha Hubertina Theresia – Margriet – Wagenaar weduwe van de heer Van Haaren op de leeftijd van 78 jaar. De kerkelijke uitvaartplechtigheid vindt plaats op woensdag 3 juni 2015 om 12.00 uur in onze kerk. Aansluitend vindt de begrafenis op ons kerkhof plaats.  op donderdag 28 mei […]

De rode stola van Jan Leisink, em.-priester

In de Hoogmis van Pinksteren waar Jan Leisink, em.-priester (1937) voorging, droeg hij een speciale rode stola. Na het welkom heten van de kerkgangers vertelde pastor Leisink dat hij vandaag een speciale rode stola draagt, die hij in de jaren negentig heeft mogen ontvangen van paus Johannes Paulus II. Dat was tijdens een retraite in […]

Familieberichten

Laat die kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Op zaterdag 23 mei ’15 is gedoopt Ian Francisco van Balen zoon van Martinus Abntonius Arnoldus Antoinetta van Balen en Ines Victoria Ladera Torreson. Familie Van Baalen van harte gefeliciteerd met de doop van jullie zoon en Ian welkom in onze midden!

Hoge pauselijke onderscheiding voor Piet-Hein Cremers

Zondag 17 mei is tijdens een feestelijke Eucharistieviering scheidend vice-voorzitter van het parochiebestuur de HH. Twaalf Apostelen, Piet-Hein Cremers in het bijzijn van zijn vrouw Ida en kinderen en kleinkinderen op bijzondere wijze in het zonnetje gezet. Voor zijn vele grote verdiensten is Piet-Hein onderscheiden met de door paus Franciscus zelf toegekende versierselen behorende bij […]

Fluitenkruid

In een met Fluitenkruid versierde kerk ging pastoor Fred Hogenelst, die per 1 juli aanstaande onze parochie HH. Twaalf Apostelen gaat verlaten nog een keer voor in de feestelijke Heilige Mis op zondag 17 mei ‘Wezenzondag’ te Joppe. Pastoor krijgt de zorg voor twee grote Parochies in de Betuwe en in de Kromme Rijnstreek. Het zijn […]

Familieberichten

In de Heer overleden op zondag 17 mei Mevrouw Maria Petronella Kimenai-van Leijsen weduwe van Martinus Petrus Kimenai op de leeftijd van 82 jaar De kerkelijke uitvaartplechtigheid is op vrijdag 22 mei 2015, 11.00 uur in onze kerk. Aansluitend vindt de begrafenis op ons kerkhof plaats. Heer geef haar de eeuwige rust. En het eeuwige Licht verlichte haar. Dat […]

Familieberichten

In de Heer overleden op vrijdag 8 mei Mevrouw Margaretha Theresia Maria ( Greet) de Winter – Berk op de leeftijd van 79 jaar echtgenote van Rinus de Winter De kerkelijke uitvaartplechtigheid zal plaats vinden in onze kerk op woensdag 13 mei om 12.15 uur. De crematie vindt aansluitend om 14.30 uur plaats in Crematorium “De […]