Archief voor februari 2016

Onze toekomst – Uw idee

Parochie HH. Twaalf Apostelen Geloofsgemeenschap Joppe Onze Toekomst Februari 2016, Beste medeparochiaan en/of bezoeker van onze kerk, Enige tijd geleden heeft pastoor Harry Scheve ons gevraagd om een toekomstplan te maken voor onze geloofsgemeenschap te Joppe. Inmiddels zijn de Locatieraad en de Pastoraatsgroep aan de slag gegaan om gegevens te verzamelen over onze geloofsgemeenschap en […]

Herschikking taken Pastoraatsgroep

Beste medeparochianen, Na het vertrek van Willem Achtereekte als voorzitter van de Pastoraatsgroep Joppe, is een aantal taken opnieuw verdeeld. Onderstaand een overzicht van de voornaamste taken van de leden van de Pastoraatsgroep: Germaine Wijnands : voorzitter PG ad interim, contactpersoon MOV (missie, ontwikkeling en vorming), deelnemer clusteroverleg en platformoverleg Bertus Haarman : contactpersoon secretariaat […]

KKG Joppe : 2 maart

Kleine Kerk Gemeenschappen (KKG) zijn kleine groepen mensen die regelmatig samenkomen om met elkaar over geloofszaken te praten. Daarin is plaats voor ieders eigen verhaal dat we trachten te verbinden met het met verhaal van God. Wat houd je op dit moment het meeste bezig? Dat was de eerste vraag waar we in de eerste […]

Familieberichten

Vrijdag 12 februari 2016 is in de Heer overleden de heer Antonius Cornelus Joseph – Ton – van Koppen echtgenoot van Maria Gerharda – Mariet – van Koppen-Koekkoek op de leeftijd van 85 jaar De kerkelijke uitvaartviering zal plaats vinden op woensdag 17 februari 2016 om 10:30 uur  in onze kerk te Joppe. Aansluitend zal om […]

Gebed voor de pausreis naar Mexico

Paus Franciscus brengt van 12-17 februari een bezoek aan Mexico. Ter intentie het volgende gebed voor een hoopvolle en vruchtbare reis. O God, u die wilde dat uw enige Zoon werd geboren uit de Maagd zodat Hij ons leven kon delen en onze zonden en verdriet op zich kon nemen, U heeft zichzelf tegenwoordig gesteld in […]

Familieberichten

Woensdag 10 februari 2016 is in de Heer overleden de heer Theodorus Jacobus – Theo – Kletter echtgenoot van Maria Theodora Kletter – van Dillen op de leeftijd van 86 jaar De kerkelijke uitvaartviering zal plaats vinden op dinsdag 16 februari 2016 om 11.30 uur in onze kerk te Joppe met aansluitend de begrafenis op ons […]

Familieberichten

Zaterdag 6 februari 2016 is in de Heer overleden de heer Benedictus Heinrich Gerhard – Ben – Covers echtgenoot van Elisabeth Maria – Betsie – de Boer op de leeftijd van 71 jaar De kerkelijke uitvaartviering zal plaats vinden op donderdag 11 februari 2016 om 11 uur in onze kerk te Joppe met aansluitend de begrafenis op ons kerkhof. […]

Familieviering op 14 februari: Liefde is…

Op zondag 14 februari is er weer een familieviering in onze kerk in Joppe. Het is dan Valentijnsdag en het thema van de viering is Liefde is…. We gaan het hebben over de Liefde van God, voor onszelf en voor elkaar. Het kinderkoortje is al flink bezig met liedjes oefenen. En er zijn veel kinderen […]

Gebeds- en Misintenties februari 2016

Zondag 7 februari Overl. ouders Jansen-Gabriél, Bennie Hakvoort, Paula Haarman- ten Have, Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Jacobus Wilhelmus Engelen, Joop Bles, Paulus Johannus Maria Nan, Mr. Frans Jozef Pieter Marie Baron van Hövell tot Westervlier en Wezeveld Woensdag 10 februari Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren –Wagenaar, Petrus Johannes […]

Gezamenlijke ziekenzalving op 19 mei

Op donderdag 19 mei a.s. 10.00 uur wordt in onze geloofsgemeenschap te Joppe weer een gezamenlijke ziekenzalving gehouden. Ouderen, zieken en mensen die daartoe behoefte gevoelen kunnen zich hiervoor opgeven. U wordt verzocht contact op te nemen met het secretariaat te Joppe en te bellen met het telefoonnummer 0575 494221. De openingstijden zijn : maandag en donderdag […]