Archief voor augustus 2016

Agenda vieringen september 2016

Zondag 4 september : 23ste Zondag door het Jaar (C) In Joppe is er helaas geen viering. In Zutphen vindt de Parochie Viering om 10.00 uur plaats. Zondag 11 september : 24ste Zondag door het Jaar (C) 9.30 uur : H. Mis m.m.v. Parochieel koor Voorganger : pater J. Hulshof Misdienaars : Eva en Kasper Zaterdag 17 september : 25ste […]

Gebeds- en Misintenties september 2016

Zondag 11 september Overl. ouders Jansen-Gabriél, Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Jan de Baar, Ferdinand Geene, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Overl. fam. Groot Koerkamp-Wilgers, Gerrit Groot Koerkamp, Pauline de Veer Barones van Voorst tot Voorst, Jacobus Wilhelmus Engelen, Pastoor Grondhuis, Henricus Johannes Josephus van den Biesen, Maurits Arnold Jacob Marie van Hövel tot Westerflier, Henricus Jozephus Gerhardus Leisink Zaterdag 17 september Lev. en overl. fam. Koers-Stoer, Geert […]

Koffie-ochtend 7 september

Na een pauze in de zomermaanden beginnen we in september weer met een frisse start met onze koffie-ochtenden voor ouderen op woensdagmorgen. Eén maal in de 2 maanden komen we samen in de pastorie naast de kerk. Ik hoop dat u het een beetje gemist hebt. De eerstvolgende ochtend  van het nieuwe seizoen is op […]

Familieberichten

De kerkelijke inzegening van het huwelijk heeft plaatsgevonden op : Zaterdag 20 augustus voor het bruidspaar Thibault van Heeswijk en Iwcona Parsic Vrijdag 26 augustus voor het bruidspaar Rick Berends en Sanne Holtkuile De Geloofsgemeenschap Joppe wil het bruidspaar van harte feliciteren met hun huwelijk en wenst het bruispaar veel Liefde en Geluk toe.

Ontmoet Marijke Heeren

‘Ik ben Marijke. Iemand die door het leven behoorlijk in de mangel is genomen, maar ik krabbel altijd weer overeind.’ kopt Marijke erin naar aanleiding van de vraag ‘Wie ben je?’. We hebben een gesprek rondom de mooie maar toch ook moeilijke vraag ‘Wie ben je?’. De vraag vulde onze avond. Marijke is lector van […]

Terugblik jaarlijkse brunch

De zonnige zondag begon met een mooi gezongen viering, waarin Mgr. Hoogenboom met diaken Th. Ten Bruin voorgingen en waarin we het hoogfeest en patroonsfeest van Maria Tenhemelopneming (Feestdag 15 augustus) vierden. Na afloop van de viering schudt Mgr. Hoogenboom een ieder hartelijk de hand waarna hij naar Zutphen vertrekt om ook daar voor te […]

Familieberichten

Donderdag 13 juli 2016 is in de Heer overleden de heer Hendrikus Josephus Gerhardus – Henk – Leisink op de leeftijd van 72 jaar De kerkelijke uitvaartviering vindt plaats op woensdagavond 17 augustus 2016 om 19.00 uur in de RK.-Kerk te Joppe. De crematie plechtigheid is op donderdag 18 augustus om 14.30 uur in de Omarming te Zutphen. […]

In memoriam Maurits van Hövell tot Westervlier

Maurits bracht altijd zijn eigen kruiwagen en gereedschap mee In de afgelopen 4 jaar heeft Maurits met plezier meegeholpen de buitenkerststal te bouwen. Hij bracht altijd zijn eigen kruiwagen en gereedschap mee. Ik denk dat hij het best gezellig vond met de hele groep. Maurits dronk altijd een kopje thee. Trots bracht hij op een […]

Familieberichten

Zaterdag 23 juli 2016 is in de Heer overleden de heer Maurits Arnold Jacob Marie – Maurits – van Hövell tot Westervlier op de leeftijd van 35 jaar De crematie heeft 28 juli jl. plaatsgevonden. Heer geef hem de eeuwige rust. En het eeuwige Licht verlichte hem. Dat hij moge rusten in vrede. Amen