Archief voor december 2016

Oudejaarsviering

Zaterdag 31 december 2016 is er s’avond om 19.00 uur een Heilige Mis. Voorganger is F. Zandbelt, em.-priester. Het parochieel koor o.l.v. Piet Klein Rouweler zal daarbij de viering opluisteren.

Sfeervolle Kerst in Joppe

Door de grote inzet van de vrijwilligers, de publicaties in de kranten, de vele bezoekers in onze kerk kunnen we terugkijken op een zeer gezellig kerstfeest. Op 24 december om 18.00 uur was de kerk tijdens de familieviering overvol en er was nauwelijks plaats voor de vele bezoekers. Om 22.00 uur zat de kerk weer […]

Kindje Wiegen

Ook dit jaar mochten we weer vele peuters en kleuters ontvangen bij het Kindje Wiegen. Sylvia laat weten dat er ongeveer 75 kinderen waren. Martien Versteeg, die zijn vrouw Hanneke vervangt wegens ziekte vroeg de kinderen welke liedjes ze wilden zingen en dat ging goed want de mensen in de kerk zongen van harte mee. […]

Kerstgroep plaatsen en kleden

Jaarlijks komen Joanieke Oost, woonachtig in Nijmegen en Tamara Geurtsen, woonachtig in Deventer speciaal naar Joppe om de kerstgroep in de buitenkerststal neer te zetten en de poppen aan te kleden. Joanieke zegt: ‘Het is een traditie en een mooie gelegenheid om weer lekker bij te praten. We zien elkaar regelmatig maar het heeft wel wat […]

Met de ogen van onze Heer Jezus

Brief van de aartsbisschop en de hulpbisschoppen van het Aartsbisdom Utrecht na de sluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid De brief ‘Met de ogen van onze Heer Jezus’ van kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom en mrg. Woorts is geschreven in de aanloop naar Kerstmis, naar aanleiding van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Met […]

Samen Kindje Wiegen

De werkgroep Kindje Wiegen heet ook dit jaar de peuters en kleuters en andere belangstellenden welkom bij het ‘Kindje Wiegen’. De viering is op Eerste kerstdag van 15.00 uur tot ongeveer 15.30 uur. Er worden dan kerstliedjes gezongen en het kerstverhaal wordt verteld. Ook worden er kerstversieringen geknutseld. Buiten kunnen de kinderen de prachtige kerststal […]

Kerst en Nieuwjaarswens 2017

Wij zitten nu alweer in de maand december en gaan ons voorbereiden op het feest van Kerstmis. In Joppe zijn we al druk bezig met de buitenkerststal en de voorbereidingen op de vieringen voor de komende tijd. Iedereen draagt zijn steentje bij en dat geeft een groot saamhorigheidsgevoel, zoals al jaren het geval is. Wij, […]

Kerstmuziek

Het Parochieel koor zal op Kerstavond en Eerste Kerstdag de twee vieringen opluisteren. Hier leest u wat zij zullen zingen. Op de Kerstavond voor de Eucharistie van 22.00 uur wordt de wachttijd opgeluisterd met onder andere : Komt ons in diepe nacht ter ore; Toen God in Bethlehem; Maria wiegenlied; Du Hirte Israëls en Nu zijt wellekome. Tijdens de Heilige Mis zal […]

Buitenkerststal

Zij volgden de ster .. en kwamen bij de stal waar het kindje Jezus in de kribbe lag. Anno 2016 straalt in Joppe ook de ster! We vieren de geboorte van het Kindje Jezus. Op beide Kerstdagen komen de Joppebloazers. Zij luisteren het bezoek op met de d’ Olde Roop. Zij blazen op een midwinterhoorn. De […]

Ontmoet Elsje August de Meijer

Leven in handen van God Is het motto van Elsje. Gevormd door de gebeurtenissen in haar leven heeft Elsje al zeer jong een groot vertrouwen in God. Niet wetend hoe of wat, maar Het was er. Ze was zich ook al vroeg bewust en wellicht onbewust van haar roeping als rechter. En, zoals ze zegt, […]