Archief voor januari 2017

Familieberichten

Laat de kinderen tot Mij komen, verhinder ze niet Zondag 5 februari 2017 zullen na de viering van 9.30 uur vier kinderen het Heilig Doopsel ontvangen. We wensen de kinderen een warm onthaal in onze geloofsgemeenschap . Arthur Frederik Guilherne Crain, zoon van Lennart Guilherne en Mauricette Johanna Crain-Schaufeli Geboren 12-9-2016 Philippe Louis Schaufeli, zoon […]

Nieuwjaarsreceptie 2017

Germaine Wijnands, namens de locatieraad en de pastoraatsgroep, heet alle aanwezigen van  harte welkom en wenst een ieder een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar. Zij spreekt haar grote dank uit naar de vele vrijwilligers, die voor onze geloofsgemeenschap onmisbaar zijn. In een tijd waarin zoveel lijkt mis te gaan, onderstreept zij het belang om positief te […]

Familieberichten

Op zaterdag 28 januari 2016 zullen in het huwelijk treden de heer Jan Zoomers en mevrouw Trees Schreurs De huwelijksviering : 11.00 uur Voorganger : H.G.M. Limbeek, em.-priester Koor : Ceciliakoor, Broederenkerk te Deventer

Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 15 januari hebben we weer onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in het Bosrestaurant, na de viering van 9:30 uur. Deze gezellige bijeenkomst bevestigt de stevige band die de leden van de geloofsgemeenschap van Joppe met elkaar hebben. Wij hopen u te ontmoeten. Pastoraatsgroep & Locatieraad

Gebeds- en Misintenties Januari 2017

De Mis- en Gebedsintenties voor de maand januari zijn : Zondag 8 januari 2017 Albertus Rutgers, Overl. ouders Jansen-Gabriél, Lev. en overl. fam. Koers-Stoer, Ferdinand Geene, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Jacobbus Wilhelmus Engelen, Jaargetijde Frans Jozef Pieter Marie van Hóvell tot Westerflier, Elisabeth Francoise Marie van den Biesen Zondag […]

Koffie-ochtend

Op woensdag 11 januari 2017 hebben we de eerste koffie-ochtend van dit jaar. We hebben de heer Wil Matti uitgenodigd. Hij zal ons dan onder andere vertellen over zijn wederwaardigheden tijdens zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella in Spanje en natuurlijk ook over zijn werkzaamheden in onze parochie.  Dus wordt het zeker weer een interessante en […]

Opgave Misintentie

Om zekerheid te hebben voor het afroepen van de Mis- of Gebedsintentie dienen deze mondeling, per telefoon, per e-mail of per brief opgegeven te worden aan het secretariaat van onze geloofsgemeenschap te Joppe. Het betalen alleen geeft niet die zekerheid. Hartelijk dank voor uw medewerking. Jan Roes, penningmeester Locatieraad