Aartsbisdom Utrecht steunt de slachtoffers in Haïti

Laat uw hart spreken !

“Het werk, onze scholen liggen in puin.
Tijd om te treuren om de doden is er niet.
Onder de brokstukken vandaan konden we nog een aantal kinderen redden.
Nu zorgen we met man en macht, dat we kunnen overleven.
En, hoe raar het ook klinkt, nu: we moeten vooruit, opbouwen.”


Aan het woord is missionaris Wim Boksebeld, Salesiaan uit Raalte. Hij werkt al veer-
tig jaar in Haïti. Het werk van de Salesianen van Don Bosco in Port-au- Prince, de
zorg voor het onderwijs, voor de straatkinderen en de jeugd is zwaar getroffen. Ook
het project van pater Wim Boksebeld is niet meer!

Niets staat meer overeind
Pater Boksebeld heeft sinds enkele jaren de leiding over het project ‘kleine schooltjes
van Pater Bohnen’. Dit project hoort bij de school ENAM. ENAM was een soort am-
bachtschool en het hart van het werk van de paters van Don Bosco in de stad. Ook
deze school is verwoest. Via het project in de sloppenwijken konden duizenden kin-
deren naar schooltjes, die in samenwerking met de bewoners waren opgericht. Ook
werd er dagelijks een maaltijd aan de kinderen verstrekt. Wim Boksebeld zelf ont-
snapte aan de dood. Honderden leerlingen en veel straatkinderen hebben de ramp
niet overleefd. Het is nu letterlijk en figuurlijk puinruimen.

De hulpverlening komt op gang
Puinruimen, voedsel en water vinden, tenten voor onderdak… Met de hulp uit de
buurlanden, waaronder de mensen van Don Bosco uit de Dominicaanse Republiek,
wordt de handen uit de mouwen gestoken. De giften worden allereerst gebruikt voor
het geven van noodhulp en aansluitend voor de wederopbouw van het project van de
kleine schooltjes in de krottenwijken.
De coördinatie van de hulpverlening is in handen van de Salesianen van Don Bosco
en komt vooral binnen via de Dominicaanse Republiek, het buurland van Haïti.

Solidariteit
Bewonderenswaardig blijft de veerkracht van de mensen die de afgelopen jaren al
zoveel leed voorbij hebben zien komen. Laat onze solidariteit hen tot steun zijn bij
hun geloof in een nieuwe toekomst.

Aartsbisschop Eijk heeft persoonlijk gebeld met de familie Boksebeld in Raalte. Hij
leeft mee met hen in deze spannende tijden en hij heeft zich op de hoogte gesteld van
de situatie. Hij is onder de indruk van de inspanning en de inzet van het werk van de
Salesianen in Port-au-Prince, waaronder dat van pater Wim Boksebeld.
We hopen dan ook op uw steun: door uw gebed én uw gave. Alvast namens pater
Boksebeld hartelijk dank voor uw betrokkenheid. En we houden u op de hoogte! Meer info over deze actie kunt u vinden op de site van het Aartsbisdom.

U kunt uw steun overmaken:
2703
rekeningnummer:
t.n.v. Aartsbisdom Utrecht
onder vermelding van:
Haïti, help pater Boksebeld

Foto: The Big Picture