Hartelijke groet van aartsbisschop Eijk bij het begin van het Paastriduum

logo Kardinaal Eijk

Logo Kardinaal Eijk

Bij gelegenheid van het Paastriduum wil ik u allen hartelijk groeten en u een Zalig Pasen toewensen. In onze parochies, scholen, zieken- en verpleeghuizen, gevangenissen, asielzoekerscentra en tal van andere plaatsen komen kinderen, jongeren en volwassenen samen om het lijden van onze Heer te overwegen en Zijn verrijzenis te vieren.

In het bijzonder komen gelovigen samen voor de viering van het Paastriduum. Zo mogen wij delen in de hoop en de vreugde die Christus in ons leven brengt. Lees verder.