Afscheid diaken Theo ten Bruin

diaken Theo ten Bruin in de viering van 27 januari

Na zich vele jaren met hart en ziel voor onze parochie te hebben ingezet heeft diaken Theo ten Bruin onlangs in goed overleg met het pastoraal team en het bisdom besloten zijn verantwoordelijkheden als diaken binnen onze parochie neer te leggen.

Na zijn afscheid zal Theo eerst een tijdje rust zoeken, maar vanaf september zal hij als emeritus diaken assistentie
verlenen binnen onze parochie. Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt.

We zijn Theo zeer erkentelijk voor al zijn werk voor de parochie en zullen hem enorm missen.

Op zondag 8 april zal tijdens een Eucharistieviering (11:15 uur) in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen
afscheid genomen worden van diaken Ten Bruin. Iedereen is daar van harte voor uitgenodigd.

Parochie HH. Twaalf Apostelen