Agenda vieringen september

EucharistieZondag 7 september – 23e zondag door het jaar  (A)
9.30 uur H. Mis  m.m.v. het parochieel koor
Voorganger: pater J. Hulshof

Zondag 14 september –  Ziekenzondag (A)
9.30 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het parochieel koor
Voorganger: W. Achtereekte

Zaterdag 20 september – 25e zondag door het jaar  (A)
19.00 uur H.Mis m.m.v. het parochieel koor
Voorganger: F. Hogenelst, pastoor

Zondag 28 september–  26e zondag door het jaar  (A)
9.30 uur Woord- en Communieviering met samenzang en orgelbegeleiding
Voorganger: mevr. P. Abeln

Zondag 5 oktober – 27e zondag door het jaar  (A)
9.30 uur H. Mis  m.m.v. het Brugkoor uit Schalkhaar
Voorganger:  J. Leisink, em.-priester