Allerzielen

Allerzielen

Over leven

Zoals de dag
uit de nacht treedt
treedt het leven
uit de dood
er is liefde
die niet sterft.
(Toon Hermans)

2 november, een dag na Allerheiligen staan we stil bij de overledenen en in het bijzonder, bij hen die het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen zullen worden genoemd en de nabestaanden ontvangen het Kruisje dat achterin de kerk is opgehangen ter gedachtenis.

We gedenken
Berendina Wilhelmina Nijenhuis-Streppel
Geboren: 24 september 1923; Overleden 10 oktober 2016

Helena Henrietta Antonetta Maria Eysink Smeets – Muskens
Geboren: 26 april 1924; Overleden: 21 november 2016

Johanna Maria Groot Koerkamp-Klunder
Geboren:  6 juli 1920; 13 februari 2017

Arnoldus Gerardus Christianus van Baalen
Geboren: 20 mei 1932; Overleden: 4 april 2017

Jan Willem Brugman
Geboren: 11 november 1922; Overleden: 14 april 2017

Arnolda Gerarda Maria Boxtel-Sars
Geboren: 31 januari 1935; Overleden: 3 mei 2017

Wilhelmus Johannes Maria Klunder
Geboren: 18 juni 1932; Overleden: 22 juni 2017

Johannes Hendricus van Wel
Geboren: 12 maart 1923; Overleden: 7 juli 2017

Willem Jutte
Geboren: 5 mei 1935; Overleden: 10 juli 2017

Alberta Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendriks
Geboren: 13 maart 1931; Overleden: 31 augustus 2017

Gerridina Maria van Wel-de Wit
Geboren: 31 mei 1923; Overleden: 4 september 2017

Na de viering gaan we in processie naar het kerkhof waar het vuur zal branden bij het Monument voor het ongedoopte Kind en de graven zullen door de voorganger worden gezegend.

We hopen u te mogen ontmoeten in gebed en gezang.
De viering begint om 19.00 uur.

In het kerkportaal is er gelegenheid om voor aanvang van de viering een grafkaars kopen.