Bedevaart naar Echternach

Bedevaart naar Echternach

met bezoek aan Luxemburg en Banneux

 

Maandag 13 en dinsdag 14 juni 2011 is er de Springprocessie naar Echternach.

Vanuit de vicariaten Utrecht, Deventer en Arnhem vertrekken bussen naar het graf van de stichter van het Aartsbisdom en de patroon van de Nederlandse kerkprovincie: Sint Willibrord. Ook aartsbisschop Eijk zal naar Echternach reizen.

Op de heenreis bezoeken de pelgrims eveneens de O.L.V. Kathedraal in Luxemburg stad. Op de terugreis doen de bedevaartgangers nog de Belgische bedevaartplaats Banneux aan. Deze tweedaagse reis is een echte pelgrimstocht met gebedsmomenten, bezinning en twee eucharistievieringen. Uiteraard is er daarnaast aandacht voor cultuur en ontmoeting.

Programma
Op maandag 13 juni rond 07.00 uur is het vertrek vanuit diverse opstapplaatsen in de drie vicariaten. Rond 12.00 uur komen de bussen aan in de stad Luxemburg, waar wordt geluncht. Na de lunch is er een rondleiding in de Kathedraal van Onze Lieve Vrouw waar zich een 17de eeuws beeldje van Maria Troosteres der Bedroefden bevindt. Eenzelfde afbeelding kennen we in Kevelaer. Het bezoek aan Luxemburg besluit met een Eucharistieviering in de kathedraal. Na deze viering reizen de pelgrims naar Echternach voor het diner, gevolgd door het plechtig openingslof in de Willibrord basiliek.

Dinsdag 14 juni start na het ontbijt met een pontificale mis in de basiliek. Vervolgens begint om half tien de springprocessie. Twaalf- tot veertienduizend pelgrims doen elk jaar op Tweede Pinksterdinsdag mee met deze processie, onder hen zijn zo’n negenduizend springers. Na de lunch rijden de pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht naar Banneux voor de Mariavespers en het diner. Om 19.30 uur vangt de terugreis aan, in de loop van de avond worden de deelnemers afgezet op één van de opstapplaatsen.

Praktische informatie

Kosten van deze bedevaart zijn € 195 voor volwassenen, € 30 toeslag eenpersoonskamer (dit is inclusief 2x lunch, 2x diner, overnachting met ontbijt, vervoer per luxe touringcar).
Inschrijven voor deze bedevaart kan rechtstreeks als (parochie)groep of individu bij VNB. Wij moedigen u aan om u aan te sluiten bij de groep uit uw eigen vicariaat. Op de website is te zien welke groepen zich hebben aangemeld.
Meer informatie:
www.vnbreizen.nl

Informatie is ook te verkrijgen bij het Aartsbisdom Utrecht, tel.: 030 2361570.