Bisdombedevaart Lourdes 2015

LourdesIntegraal overgenomen de tekst uit de brief:

Van:
Vicaris R.G.W. Cornelissen
Hoofdaalmoezenier Bisdombedevaart Lourdes 2015

4 februari 2015

Beste vicariaatscoördinatoren, parochiecoördinatoren en contactpersonen,

Woensdag 11 februari viert de Kerk het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.
In het heiligdom te Lourdes wordt op die datum met duizenden pelgrims de eerste verschijning van Maria aan Bernadette herdacht. Een mooie dag om even stil te staan bij de Bisdombedevaart 2015! Op veel plekken in ons aartsbisdom gebeurt dat ook. Er zijn rond 11 februari tal van vieringen en samenkomsten als voorbereiding op de komende Lourdesbedevaart. Prachtig om te zien hoe de bedevaart leeft in tal van parochies binnen het aartsbisdom en hoe contactpersonen, coördinatoren en leden van pastorale teams samen optrekken om de bedevaart tot een succes te maken!

We gaan als parochies van het aartsbisdom in de periode van zaterdag 2 mei t/m zaterdag 9 mei met de TGV (hogesnelheidstrein) op bedevaart (daarnaast gaan er bussen en speciale Lance-bussen van vrijdag 1 mei t/m zaterdag 9 mei en vliegtuigen van zondag 3 mei t/m vrijdag 8 mei). Op dit moment hebben zich voor ‘onze’ bedevaart al meer dan 700 pelgrims aangemeld, onder wie ook veel kinderen, tieners en jongeren. Dat is een heel mooie tussenstand! En elke dag melden zich weer nieuwe pelgrims aan. Uit 2012 weten we dat juist in deze maand veel inschrijvingen binnenkomen!

Uit de contacten met u weten we dat er in parochies nog veel aanmeldingen zijn die moeten worden ingeschreven bij VNB. Vanwege de organisatie wil ik u mede namens Ben Lokate (bisdomcoördinator) en Nicolien Hendriks (projectleider VNB) vragen om zo spoedig mogelijk de aanmeldingen te verwerken. Zo houden we een goed beeld van de belangstelling en kunnen we waar mogelijk ondersteuning bieden.

En weet: We hebben nog 3 maanden te gaan! Aanmelden en organiseren kan dus nog steeds bij

  • Paulien van Helvoirt, telefoon 06-10942266. Bereikbaar tussen 18.00-22.00 uur,
  • Secretariaat HH. 12 Apostelen, 0575 711310; dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur, e-mail: [email protected]
  • pastoor Hogenelst, e-mail: [email protected]

Mocht u daarbij ondersteuning nodig hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met Ben Lokate, e-mailadres [email protected] , telefoon: 06 30 16 25 48.

Als speciaal moment van aandacht voor onze bedevaart vindt u onderaan deze brief een intentie die gebruikt kan worden in de voorbede van woensdag 11 februari en de zondag ervoor en erna.

Wellicht is het ook een goed idee om juist op de zondagen rond het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in de mededelingen nog eens melding te maken van de Bisdombedevaart.

Deze brief is ook verzonden aan de contactpersoon van het pastoraal team in uw parochie. Goed om zaken betreffende de bedevaart met elkaar af te stemmen. Mede namens Ben Lokate en Nicolien Hendriks dank ik u allen voor uw inzet en wens ik u succes met de voorbereidingen op de Bisdombedevaart.

Hartelijke groeten,

Vicaris Ronald Cornelissen
Hoofdaalmoezenier Bisdombedevaart 2015

Lourdes lichtjeVoorbede voor 11 februari en de zondag ervoor en erna:

Op voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en van de H. Bernadette bidden we dat de Bisdombedevaart van komend voorjaar jong en oud, ziek en gezond dichter bij Christus en Zijn Blijde Boodschap mag brengen.
Dat deze bedevaart mag bijdragen tot een grotere gemeenschapszin, een dieper geloof en veel enthousiasme in de parochies, tot opbouw van de Kerk in het Aartsbisdom Utrecht.
Laat ons bidden ….