Zegening Bronsplastiek 15 augustus

Pieter Snijders (r) toont het ontwerp voor het bronsplastiek ter ere Maria ten Hemelopneming aan Hein, Germaine en Gemma

Woensdagavond 15 augustus om 19 uur is er een H. Mis ter ere van het patroonsfeest van Maria Ten Hemelopneming.

Vooraf aan de Eucharistieviering zal het bronsplastiek ter ere van de patrones van de kerk ‘Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming’ worden gezegend met wijwater.

Het plastiek is ontworpen en gemaakt door de Doesburgse beeldend kunstenaar Pieter Snijders.

Boven de deuren in het portaal wordt het kunstwerk van Pieter Snijders geplaatst. Het is een cadeau van de St. van de Vrienden van de Joppekerk.

Het kunstwerk zal geplaatst worden in het kerkportaal.

Het is een cadeau van de Stichting Vrienden van de Joppekerk.