Brunch

Op de feestdag van de patrones van onze kerk, Maria Tenhemelopneming, zondag 14 augustus, hebben wij aansluitend aan Woord- en Communieviering, een geweldige brunch gehad in de tuin van de Pastorie. Met deze brunch danken wij alle vrijwilligers voor hun inzet. Het weer viel tegen, maar de sfeer was uitstekend met een geweldige opkomst.

Het is inmiddels een goed gebruik geworden om de paaskaars van het afgelopen kerkelijk jaar aan te bieden aan een vrijwilliger die zich extra verdienstelijk heeft gemaakt voor onze geloofsgemeenschap in Joppe. Wij hebben de paaskaars 2010/2011 dit keer aan kunnen bieden aan de heer Joop Bles en mevrouw Thea Bles. Zij zingen samen in ons koor en daarnaast is de heer Bles kerkhofbeheerder en neemt mevrouw Bles deel aan de roostercommissie. Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor al hun werk gedurende vele jaren voor de kerk in Joppe.

Namens ons allen: van harte gegund en dank!

Ook via deze weg wil de pastoraatsgroep een ieder die zich op welke wijze dan ook inzet voor onze geloofsgemeenschap hartelijk danken. Samen kunnen wij kerk in Joppe zijn!