Dieren in onze parochie

door Wim Verholt Iemand, die het afgelopen weekend eens een kijkje ging nemen in zijn  ”in aanbouw zijnde nieuwe huis”, ontdekte een vogelnestje op de bovenverdieping. Hij zag er bijna vliegvlugge jongen over de nestrand kijken, zodat hij het jammer vond als het nest door de bouwwerkzaamheden verloren zou gaan. Via de telefoon vroeg hij […]

“Het kan beter”

door Pastor Anton ten Klooster Waarschijnlijk kunt u deze dagen veel lezen over paus Johannes Paulus II: hoe zalig is hij nu eigenlijk – of niet, afhankelijk van wie je het vraagt. Wat mij betreft kan de vlag uit nu de vorige paus tot  “de eer der altaren verheven”  is. Hij daagde mij uit om […]

Pasen en de toestand van de Kerk

door pastoor F. G. Hogenelst Wij zijn weer op weg naar het Paasfeest. Wij concentreren ons op het kostbare én kwetsbare hart van ons geloof: de opstanding van Jezus! De gekruisigde Christus is door de Vader opgewekt en heeft nieuw en ander leven ont­vangen. Als de Levende is Hij in ons midden werkzaam. Hij voedt […]

Dieren in onze parochie

door Wim Verholt Een van de eerste zangvogels, die in het voorjaar de natuur opluisteren, is de Roodborst. Van vroeg tot laat hoor je zijn liedje waarmee hij zijn territorium aan wil geven. In een boekje dat ik op mijn verjaardag van een schoolvriendje kreeg, stonden sagen en legenden over vogels om ons huis. Daar […]

Dieren in onze parochie

door Wim Verholt Roeken Bij de kerktoren verzamelen zich steeds meer kauwtjes.  Ze krijgen al vroeg het voorjaar in hun kop.  De galmgaten worden steeds kleiner door al het nestmateriaal. De kauw is de kleinste van de kraaienfamilie, behalve een grijs petje is het verenkleed zwart, de Bonte Kraai is zwart-grijs, de Zwarte Kraai en de Roek […]

Dieren in onze parochie

door Wim Verholt Door de extreem hoge waterstand deze winter, is het voor veel dieren onmogelijk om in hun ondergrondse nest te verblijven. Ze moeten het hogerop zoeken. Langs de waterkant krioelt het van de wormen, insecten, mollen en kleine knaagdieren. Hiervan profiteren reigers, buizerds en watervogels. De grotere knaagdieren, zoals ratten, bunzings en marters […]

Een Zalig Nieuwjaar

door pastoor F. Hogenelst namens het Pastoraal Team “Een Zalig Nieuwjaar…” is wat we elkaar deze dagen met een handdruk toewensen. Vaak komen daar ook nog andere goede wensen bij. Maar vanaf deze plaats zou ik u –mede namens de collega’s van het Pastoraal Team- van harte willen danken voor de vele goede Kerst- en Nieuwjaarswensen […]

Dieren in onze parochie

(door Wim Verholt) Kramsvogels Als u het appeltje voor de dorst te lang bewaard hebt, is het jammer om het in de vuilnisbak te laten verdwijnen, want een rot plekje is voor de vogels geen bezwaar om er eens lekker van te eten. U kunt dus beter de rotte appels in de tuin of ergens […]

Leefbaarheid van dier en plant in onze parochie

door Wim Verholt Er is veel belangstelling voor de dieren en planten om ons heen, er wordt rekening met hen gehouden, maar zoals soms blijkt, lang niet altijd en overal en ook niet altijd even juist. Bijna alle dieren en planten zijn afhankelijk geworden van de gedragingen van de mens. De leefbaarheid van mens wordt […]

Dieren in onze parochie

door Wim Verholt Op verzoek van een mevrouw, bekijken we eens het leven van de slakken. Iedereen kent slakken, want ze leven overal. Wereldwijd zijn er ongeveer 65.000 soorten bekend, met een slakkengangetje kruipen ze ons voor de voeten. Ze behoren tot de weekdieren en tot de buikpotigen, hoewel ze geen poten hebben, maar een […]