Nieuws van de Nieuwjaarsreceptie

Zondag 10 januari 2016 was de Nieuwjaarsreceptie waar we elkaar een Zalig Nieuwjaar konden wensen. Wederom hadden we een mooie opkomst. Uit respect voor onze dierbare die er niet meer bij kunnen zijn namen we staande een moment van stilte in acht. Verder nam Willem Achtereekte het woord om te vertellen over zijn zware besluit […]

De vluchteling als naaste

1 oktober Informatie- en Inspiratieavond De kranten staan er bol van: de vele mensen die op de vlucht zijn en een veilig en beter heenkomen zoeken, zijn het gesprek van de dag. Veel organisaties en individuen willen wat doen. Ook de kerken van Zutphen trekken zich het lot van deze mensen aan. Daarom bereiden wij […]

Geloven Nu gespreksgroep in Lochem: 28 september

Geloven Nu gespreksgroep in Lochem  op 28 september Parochiecentrum Kastanjelaan 33, Lochem, aanvang om 20.00 uur. “In gesprek”  In de bijeenkomsten gaan deelnemers aan de hand van een Bijbeltekst in gesprek over zaken die er toe doen in hun leven. Daarmee biedt Geloven Nu een kans om uit de jachtige wereld te stappen en een […]

Cursus Beeldende kunst en Evangelie van Lucas

Moderne kunst en evangelie van Lucas Lucas schildert zijn Evangelie, bij wijze van spreken. Beeldend vertelt hij het levensverhaal van Jezus. De joodse vertelkunst komt bij hem tot leven. Lucas ziet Jezus allereerst in de lijn van de joodse traditie, het Oude Testament. Bovendien geeft hij aandacht aan de Geest van God en sociale positie van mensen. Een […]

Een hartelijk welkom pastoor Scheve en diaken Bos

Hartelijk welkom pastoor Harry Scheve in Joppe Zaterdag 18 juli aanstaande zal de nieuwe pastoor Harry Scheve voor het eerst voorgaan in de Heilige Mis te Joppe. Na de viering is er gelegenheid met hem kennis te maken in de pastorie. De viering is om 19.00 uur dat in zijn geheel in het teken van […]

Vooraankondiging Informatieavond over de komst van AZC

In verband met de komst van het AZC in Zutphen is er een informatie- en inspiratieavond gepland op donderdagavond 1 oktober aanstaande. Om u de gelegenheid te willen geven om deze avond bij te wonen zou u alvast deze bijeenkomst op 1 oktober in uw agenda kunnen noteren. Na de vakantie komen we met een meer […]

Warm afscheid van pastoor Hogenelst

Na 15 jaar heeft pastoor Hogenelst afscheid genomen van de Parochie HH.12 Apostelen. Uit dankbaarheid is het afscheid gevierd in de Heilige Mis op zondag 5 juli. Een volle kerk, mooi gezang, groot koor, prachtig orgel en piano muziek, Sint Jansgilde, misdienaars en akolieten, collega’s en familie van Fred maakten het tot een mooie afsluiting […]

Afscheid pastoor Fred Hogenelst in Zutphen op 5 juli

De afscheidsviering is op zondag 5 juli a.s., om 11.15 uur, in de St. Janskerk te Zutphen. Na afloop is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen. Wij hopen dat velen van u zullen komen zodat het een onvergetelijke viering en receptie voor pastoor Hogelnest zal zijn. Wij betreuren zijn aanstaande vertrek zeer, maar wisten […]

Welkom pastoor Harry Scheve in Zutphen

Met ingang van 1 juli 2015 is Harry Scheve benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Twaalf Apostelen. In een feestelijke viering, voorgegaan door vicaris H. Pauw, zal pastoor Scheve geïnstalleerd worden. Deze viering vindt plaat op vrijdag 10 juli, om 19.00 uur, in de St. Janskerk te Zutphen. Na afloop is er een gelegenheid […]

Kennismaken met pastoor Harry Scheve in Joppe

In de viering van zaterdag 18 juli om 19.00 uur wordt pastoor Harry Scheve in Joppe welkom geheten. Hij zal dan voor het eerst in Joppe voor gaan in de Eucharistie viering en kennis maken met haar parochianen. Pastoor Scheve is ook een musicus en een groot kenner van Byzantijnse muziek. Ter ere van zijn […]