Welkom diaken Anton Bos

Vanaf 1 mei j.l. is permanent diaken Anton Bos uit Brummen werkzaam in onze parochie. Hij zal aan u worden voorgesteld door vicaris Pauw in de installatieviering van pastoor Harry Scheve. In deze viering zal diaken Bos assisteren. Anton Bos is buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand sinds 1998. Anton is geboren in 1957, getrouwd en woont […]

Hoge pauselijke onderscheiding voor Piet-Hein Cremers

Zondag 17 mei is tijdens een feestelijke Eucharistieviering scheidend vice-voorzitter van het parochiebestuur de HH. Twaalf Apostelen, Piet-Hein Cremers in het bijzijn van zijn vrouw Ida en kinderen en kleinkinderen op bijzondere wijze in het zonnetje gezet. Voor zijn vele grote verdiensten is Piet-Hein onderscheiden met de door paus Franciscus zelf toegekende versierselen behorende bij […]

Fluitenkruid

In een met Fluitenkruid versierde kerk ging pastoor Fred Hogenelst, die per 1 juli aanstaande onze parochie HH. Twaalf Apostelen gaat verlaten nog een keer voor in de feestelijke Heilige Mis op zondag 17 mei ‘Wezenzondag’ te Joppe. Pastoor krijgt de zorg voor twee grote Parochies in de Betuwe en in de Kromme Rijnstreek. Het zijn […]

17 mei: Afscheidsviering Piet-Hein Cremers, vice-voorzitter Parochiebestuur

Per 1 juni 2015 zal de heer Piet-Hein Cremers stoppen als vice-voorzitter van het parochiebestuur HH.Twaalf Apostelen. De parochie zal tijdens de H. Mis op zondag 17 mei 2015 in onze kerk afscheid van hem nemen. Dit betekent dat de zaterdagavondviering van 16 mei 2015 vervalt en daarvoor in de plaats zal er een H.Mis […]

Eerste Heilige Communieviering 19 april om 9.00 uur

Samen met de kinderen uit de Geloofsgemeenschappen St. Joseph uit Lochem en Christus Koning uit Vorden zullen  negen kinderen uit onze Geloofsgemeenschap Joppe dit jaar de Eerste Heilige Communie doen. Dat wordt gevierd in de Heilige Mis op zondag 19 april om 9.00 uur te Joppe, waarin pastoor Hogenelst zal voorgaan. We wensen de kinderen, […]

Eerste Heilige Communieviering 19 april in Joppe

Vanuit onze geloofsgemeenschap Joppe doen dit jaar 9 kinderen de Eerste Heilige Communie. Dit feest vieren ze samen met de kinderen uit de geloofgemeenschappen St Joseph uit Lochem en Christus Koning uit Vorden. Ze zijn al een paar weken druk bezig met de voorbereidingen. Tijdens de familieviering op 15 februari hebben de communicanten uit Joppe […]

Opbrengst vastenactieproject

De opbrengst van de verkoop van de bezinningsboekjes is overgemaakt aan het Vastenactieproject van de HH. Twaalf Apostelen Parochie. De opbrengst van het Vastenactieproject is voor de vrouwencoöperatie Koado-Due in Ivoorkust. Koado -Due is een coöperatie van kleine cacaoboeren geleid door een bestuur van uitsluitend vrouwen die zich verenigen om zo sterker te staan op de […]

Benoeming nieuwe pastoor Harry Scheve

Geachte parochianen, Afgelopen weekend hebben we u meegedeeld dat pastoor Fred Hogenelst een nieuwe pastoorsbenoeming heeft aanvaard. Nu kunnen wij u vertellen wie hem gaat opvolgen. Met ingang van 1 juli aanstaande is pastoor Harry Scheve benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Twaalf Apostelen. Pastoor Scheve is op dit moment werkzaam in de St. Marcellinusparochie te Rijssen en […]

Vertrek pastoor Hogenelst

Na ruim 15 jaar in onze regio gewerkt te hebben gaat pastoor Fred Hogenelst onze parochie verlaten omdat hij een nieuwe pastoorsbenoeming heeft aanvaard. Met ingang van 1 juni aanstaande wordt hij pastoor van de parochies Heilige Suitbertus te Culemborg en Paus Johannes XXIII te Houten, met gezamenlijk 16 kerken. Deze parochies bestrijken geografisch een groot gebied, waarin de pastoor redelijk […]

Willem Achtereekte aanvaardt nieuwe functie

Enkele weken geleden heeft pastoor Hogenelst mij verzocht toe te treden tot het parochiebestuur van de HH. Twaalf Apostelen. Ik heb hem om bedenktijd gevraagd en na beraad besloten positief te reageren op zijn verzoek. Inmiddels heb ik de pastoor en de huidige vice-voorzitter ingelicht en het is de bedoeling dat ik een aantal bestuursvergaderingen […]