Een hartelijk welkom pastoor Scheve en diaken Bos

Hartelijk welkom pastoor Harry Scheve in Joppe Zaterdag 18 juli aanstaande zal de nieuwe pastoor Harry Scheve voor het eerst voorgaan in de Heilige Mis te Joppe. Na de viering is er gelegenheid met hem kennis te maken in de pastorie. De viering is om 19.00 uur dat in zijn geheel in het teken van […]

Vooraankondiging Informatieavond over de komst van AZC

In verband met de komst van het AZC in Zutphen is er een informatie- en inspiratieavond gepland op donderdagavond 1 oktober aanstaande. Om u de gelegenheid te willen geven om deze avond bij te wonen zou u alvast deze bijeenkomst op 1 oktober in uw agenda kunnen noteren. Na de vakantie komen we met een meer […]

Warm afscheid van pastoor Hogenelst

Na 15 jaar heeft pastoor Hogenelst afscheid genomen van de Parochie HH.12 Apostelen. Uit dankbaarheid is het afscheid gevierd in de Heilige Mis op zondag 5 juli. Een volle kerk, mooi gezang, groot koor, prachtig orgel en piano muziek, Sint Jansgilde, misdienaars en akolieten, collega’s en familie van Fred maakten het tot een mooie afsluiting […]

Afscheid pastoor Fred Hogenelst in Zutphen op 5 juli

De afscheidsviering is op zondag 5 juli a.s., om 11.15 uur, in de St. Janskerk te Zutphen. Na afloop is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen. Wij hopen dat velen van u zullen komen zodat het een onvergetelijke viering en receptie voor pastoor Hogelnest zal zijn. Wij betreuren zijn aanstaande vertrek zeer, maar wisten […]

Welkom pastoor Harry Scheve in Zutphen

Met ingang van 1 juli 2015 is Harry Scheve benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Twaalf Apostelen. In een feestelijke viering, voorgegaan door vicaris H. Pauw, zal pastoor Scheve geïnstalleerd worden. Deze viering vindt plaat op vrijdag 10 juli, om 19.00 uur, in de St. Janskerk te Zutphen. Na afloop is er een gelegenheid […]

Kennismaken met pastoor Harry Scheve in Joppe

In de viering van zaterdag 18 juli om 19.00 uur wordt pastoor Harry Scheve in Joppe welkom geheten. Hij zal dan voor het eerst in Joppe voor gaan in de Eucharistie viering en kennis maken met haar parochianen. Pastoor Scheve is ook een musicus en een groot kenner van Byzantijnse muziek. Ter ere van zijn […]

Welkom diaken Anton Bos

Vanaf 1 mei j.l. is permanent diaken Anton Bos uit Brummen werkzaam in onze parochie. Hij zal aan u worden voorgesteld door vicaris Pauw in de installatieviering van pastoor Harry Scheve. In deze viering zal diaken Bos assisteren. Anton Bos is buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand sinds 1998. Anton is geboren in 1957, getrouwd en woont […]

Hoge pauselijke onderscheiding voor Piet-Hein Cremers

Zondag 17 mei is tijdens een feestelijke Eucharistieviering scheidend vice-voorzitter van het parochiebestuur de HH. Twaalf Apostelen, Piet-Hein Cremers in het bijzijn van zijn vrouw Ida en kinderen en kleinkinderen op bijzondere wijze in het zonnetje gezet. Voor zijn vele grote verdiensten is Piet-Hein onderscheiden met de door paus Franciscus zelf toegekende versierselen behorende bij […]

Fluitenkruid

In een met Fluitenkruid versierde kerk ging pastoor Fred Hogenelst, die per 1 juli aanstaande onze parochie HH. Twaalf Apostelen gaat verlaten nog een keer voor in de feestelijke Heilige Mis op zondag 17 mei ‘Wezenzondag’ te Joppe. Pastoor krijgt de zorg voor twee grote Parochies in de Betuwe en in de Kromme Rijnstreek. Het zijn […]

17 mei: Afscheidsviering Piet-Hein Cremers, vice-voorzitter Parochiebestuur

Per 1 juni 2015 zal de heer Piet-Hein Cremers stoppen als vice-voorzitter van het parochiebestuur HH.Twaalf Apostelen. De parochie zal tijdens de H. Mis op zondag 17 mei 2015 in onze kerk afscheid van hem nemen. Dit betekent dat de zaterdagavondviering van 16 mei 2015 vervalt en daarvoor in de plaats zal er een H.Mis […]