Vertrek pastor Anton ten Klooster

Geachte parochianen, Met de nodige spijt moeten wij u melden dat onze bisschop, Kardinaal Eijk, ons heeft laten weten dat hij pastor Anton ten Klooster met ingang van 1 september heeft benoemd voor de parochies Paus Johannes, met o.a. Houten en Wijk bij Duurstede, en H. Suitbertus, met o.a. Culemborg en Tiel. Vanaf 1 september zal pastor […]

Zing mee in een projectkoor op Goede Vrijdag

De parochie HH. Twaalf Apostelen heeft op Goede Vrijdag 29 maart 2013 een gezamenlijke Kruisweg om 15.00 uur in de St.Janskerk te Zutphen.  We gaan weer met een projectkoor op de Goede Vrijdag liederen instuderen voor die Kruiswegviering, onder de enthousiaste leiding van dirigent Jan te Plate en pianist Frank Sterenborg. Alle enthousiaste gelovigen uit de twaalf geloofsgemeenschappen nodigen we […]

Presentatie nieuw Parochieblad voor HH.12Apostelen

Onder grote belangstelling, waaronder afgevaardigden uit Joppe – Jan, Willem, Hannie, Wil en Gemma – is op donderdag 6 december 2012 in de Christus Koningkerk te Vorden het nieuwe parochieblad gepresenteerd door Theo Lam, bestuurslid Heilige Twaalf Apostselen. Theo maakte de naam van het blad bekend: Onderwerg. Het eerste exemplaar is door Theo overhandigd aan Vicaris […]

Gregoriaanse Adventsvespers in St. Jan, Zutphen

Terwijl de buitenwereld steeds donkerder wordt zien de mensen in de Adventstijd uit naar het Licht van geboortefeest met Kerstmis. We brengen in deze weken licht in huis en ontsteken op iedere Adventszondag een kaars op Adventskrans net zolang tot op de laatste zondag vier brandende kaarsen het naderende Kerstfeest aankondigen. Licht wordt ook altijd […]

Geslaagd

door Jan van Heugten, diaken Beste medeparochianen, Het is al weer bijna twee jaar geleden dat ik door Zijne Eminentie Willem Jacobus kardinaal Eijk tot diaken ben gewijd, nadat ik de diakenopleiding van het Aartsbisdom had voltooid. In 2005 was ik al begonnen aan de studie theologie aan de Fontys Hogeschool. Met vreugde kan ik […]

We gaan beginnen: een gezamenlijk parochieblad !

Na een lange voorbereidingsperiode en intensief overleg met de redacties en vertegenwoordigers van de pastoraatsgroepen en locatieraden van de lokale gemeenschappen is het besluit genomen: er komt een nieuw gezamenlijk blad van en voor de parochie HH. Twaalf Apostelen! De (hoofd)redactie is nu (voorlopig) gevormd en met de lokale redacties is een besluit genomen over […]

Oogstdankviering bij de Veldkapel in Baak

Ook dit jaar is er weer een Oogstdankviering bij de Veldkapel tussen Baak en Wichmond. Deze veldkapel is gebouwd in oorlogstijd, in1942. Indie tijd werden er bij de kapel regelmatig vieringen in de openlucht gehouden. Maar ook na de oorlog bleef het monument een plek van gebed en bezinning. Sinds het midden van de jaren […]

Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Kevelaer

Zutphen – Apeldoorn e.o. Bedevaart naar Kevelaer 2012 Op zaterdag 1 september 2012 zal de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer worden gehouden. Het thema van dit jaar is genomen uit de Profeet Jesaja 35, 4. Het zegt: “Zegt tot allen die radeloos zijn: Houdt moed, wees niet bang”. Het komt treffend overeen met de viering van […]

Wereldjongerendagen in Rio!

De jongeren van de wereld (18-30) zijn in juli 2013 uitgenodigd om deel te nemen aan het grootste katholieke evenement ter wereld: de Wereldjongerendagen! Ook jongeren uit onze parochie worden uitgenodigd. Het programma begint met een voorprogramma rond Juiz de Fora/Belo Horizonte. Samen met Braziliaanse jongeren werken we aan diverse projecten op scholen en in […]

Oproep: Ideeën voor de HH. Twaalf Apostelen

De parochie HH. Twaalf Apostelen is op 1 januari 2010 ontstaan. De parochie wordt gevormd door de 12 geloofsgemeenschappen. De jaren 2010 en 2011 zijn inmiddels financieel afgesloten. Bij het tot stand komen van de parochie HH. Twaalf Apostelen is als uitgangspunt geformuleerd dat de afzonderlijke geloofsgemeenschappen bestaansrecht hebben zolang: – er voldoende kerkgangers zijn; […]