Fluitenkruid

In een met Fluitenkruid versierde kerk ging pastoor Fred Hogenelst, die per 1 juli aanstaande onze parochie HH. Twaalf Apostelen gaat verlaten nog een keer voor in de feestelijke Heilige Mis op zondag 17 mei ‘Wezenzondag’ te Joppe. Pastoor krijgt de zorg voor twee grote Parochies in de Betuwe en in de Kromme Rijnstreek. Het zijn […]

Benoeming nieuwe pastoor Harry Scheve

Geachte parochianen, Afgelopen weekend hebben we u meegedeeld dat pastoor Fred Hogenelst een nieuwe pastoorsbenoeming heeft aanvaard. Nu kunnen wij u vertellen wie hem gaat opvolgen. Met ingang van 1 juli aanstaande is pastoor Harry Scheve benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Twaalf Apostelen. Pastoor Scheve is op dit moment werkzaam in de St. Marcellinusparochie te Rijssen en […]

Vertrek pastoor Hogenelst

Na ruim 15 jaar in onze regio gewerkt te hebben gaat pastoor Fred Hogenelst onze parochie verlaten omdat hij een nieuwe pastoorsbenoeming heeft aanvaard. Met ingang van 1 juni aanstaande wordt hij pastoor van de parochies Heilige Suitbertus te Culemborg en Paus Johannes XXIII te Houten, met gezamenlijk 16 kerken. Deze parochies bestrijken geografisch een groot gebied, waarin de pastoor redelijk […]

Vesper op zondag 22 februari 2015

Op de 1e  zondag van de 40-dagentijd is er een vesper in de geest van Taizé in de Protestantse kerk te Gorssel, gebouw De Brink, naast de kerk. Deze vesper gaat uit van het Oecumenisch Beraad van Kerken in de voormalige gemeente Gorssel. Onze geloofsgemeenschap zorgt voor de organisatie. Leden van het parochieel koor zullen haar medewerking […]

Kerstavond 22 uur H. Mis

Tijdens de H. Mis van 22.00 uur zal het kerkkoor de Messe Breve in C van Charles Gounod zingen. Een half uur voor de aanvang van de viering zal een aantal kerstliederen worden gezongen en zal de fluitiste mevrouw Elly Heijink haar medewerking verlenen. Voorganger: pastor E. Wassink Dirigent: Piet Klein Rouweler Organist: Theo Mokkink

Kindje Wiegen

De werkgroep Kindje Wiegen nodigt de peuters,  de kleuters en andere belangstellenden uit om het kerstfeest met z’n allen te vieren. De viering is op 1e kerstdag, van 15.00 tot ongeveer 15.30 uur. We gaan dan onder andere samen kerstliedjes zingen en het kerstverhaal wordt verteld. Buiten kunnen jullie de prachtige kerststal met levende dieren nog bekijken […]

Welkom op de brunch

Op zondag 17 augustus zal er na de viering van 9.30 uur een brunch zijn in de tuin van de pastorie. Alle leden van onze geloofsgemeenschap zijn van harte uitgenodigd.

Agenda Vieringen juli 2014

Zondag 29 juni –  Feest van HH. Petrus en Paulus  (A)   9.30 uur: Woord- en Communieviering – Familieviering Voorganger: W. Achtereekte Zondag 6 juli –  14e zondag door het jaar  (A)   9.30 uur: Woord- en Communieviering met samenzang en orgelspel Voorganger: mevrouw M. Peters, pastoraal werker Zondag 13 juli – 15e zondag door het jaar  (A) 9.30 […]

Vieringen januari 2014

Zondag 5 januari 2014 – Openbaring des Heren (A) 9.30 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Parochieel Koor Voorganger: W. Achtereekte Zondag 12 januari 2014 – Doop van de Heer (A) 9.30 uur: H. Mis m.m.v. het Parochieel Koor Voorganger: F. Hogenelst, pastoor Misdienaars: Maurice en Jolien Aansluitend Nieuwjaarsreceptie in het Bosrestaurant Zaterdag 18 januari […]

Rozenkrans bidden in de meimaand

Op 4 avonden in mei bent u welkom voor het bidden van de rozenkrans. Aanvang 19.30 uur in de kerk van de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Joppe. We sluiten hiermee aan bij de uitnodiging van de kerk, stil te staan bij de geheimen van dit gebed: de blijde, de droevige, de glorievolle en de […]