Oog, oor en hart van de parochie

Aan het eind van zijn toespraak bij gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie las Willem Achtereekte een vrij vertaalde overweging van René Hornikx voor. Op veler verzoek plaatsen wij onderstaand de tekst. Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap, waar iedereen zich thuis voelt, waar mensen ontvangen worden als gasten, waar men begaan is met elkaar.   Ik […]

Oog, oor en hart van de parochie

door Pastoraatsgroep Beste Parochianen,  We hebben een bewogen en vruchtbaar jaar achter de rug. Daarin hebben  we vooral de aanpassingen uitgevoerd die samen hingen  met het tot stand komen van een grote parochie met 12 locaties.  Verder heeft het jaar in het teken gestaan van de verbouw van de pastorie en het voltooien  van een […]

Nieuwe misdienaars

  Zoals u misschien opgemerkt hebt, zijn er twee nieuwe misdienaars bijgekomen. Het zijn Joska Haarman en Eva Wijffels. Samen met Maurice Vreeman of Stijn Kuipers dienen zij in de Eucharistieviering. Als het nodig is, wil Ingeborg Kuipers nog invallen. We hopen dat ze allemaal nog lang in Joppe mogen helpen om een mooie viering te […]

Restauratie Buitenkerststal

door Jan Wagenmans De kerststal is dit jaar een groot succes geworden. Er hebben heel veel mensen uit de omgeving, tijdens de kerstdagen, onze kerststal bezocht. Bijdrage voor restauratie Maar de beelden van de kribbe zijn aan een grondige restauratie toe (ze vallen bijna om van ouderdom) en dat kost natuurlijk een behoorlijk aantal Euros. Daarom verzoeken wij […]

Kindje Wiegen

door Alice ten Velde De werkgroep ‘kindje wiegen’ nodigt ook dit jaar de peuters en kleuters en andere belangstellenden weer uit om het kerstfeest met z’n allen te vieren. De viering is op 1e Kerstdag, van 15.00 uur tot ongeveer 15.30 uur Wij zijn een enthousiaste groep jongeren die elk jaar met jullie kerstmis willen […]

Koffie-ochtend

Na een succesvolle ochtend in oktober is er op woensdag 14 december om 10.00 uur weer een koffie-ochtend voor ouderen in de pastorie. Iedereen is van harte welkom, ook als u vorige keer niet aanwezig kon zijn. We vinden het fijn om te weten hoeveel koffie en stoelen we klaar moeten zetten, dus graag een telefoontje […]

Mededelingen van de Pastoraatgroep

Allerzielen Voor het vierde achtereenvolgende jaar kunnen wij met recht zeggen: “wat een indrukwekkende Allerzielen”. Wij willen allen die zich op welke wijze dan ook met hart en ziel hebben ingezet om deze Allerzielen, op de wijze zoals wij in Joppe onze overledenen gedenken mogelijk te maken, van harte bedanken. Vespers De Raad van Kerken, sinds […]

Kerststalbouwers gezocht

Wij zijn weer begonnen met opbouwen van de kersstal. Maar we kunnen nog extra hulp gebruiken. Komt u/kom  jij ons op een van de zaterdagen ons helpen, zodat we weer een mooie kerststal kunnen bouwen? Bel voor informatie naar Jos Hafkamp, tel. 0575-494115

H. Mis met Gregoriaanse gezangen

Op zondag 6 november 2011  zal ons parochieel koor de Latijnse Mis van Haller, Missa Tertia zingen. Daarnaast de volgende Gregoriaanse gezangen: Introïtus – Intret oratio mea – GR 363 Alleluia –  Quinque prudentes – GR 502 Offertorium –  Gressus meos dirige –  GR 365 Communio – Quinte prudentes – GR 507 Het koor denkt […]

Ouderenochtend

Op woensdag 2 oktober 2011 kwamen de ouderen samen in de pastorie voor een samenzijn. Er  waren 16 mensen, plus een afgevaardigde van de Pastoraatsgroep en diaken Theo ten Bruin, die ons stimuleerde om door te gaan met het plan. De verhalen waren zeer gevarieerd en men wilde dit graag nog eens herhalen. Dat doen […]