Een uitvaart in de kerk

In al onze geloofsgemeenschappen moeten we regelmatig afscheid nemen van een overleden medeparochiaan. Daar zetten veel mensen zich voor in. In de kerk zorgt de koster dat alles klaar staat, het koor zingt en acolieten assisteren de voorganger. Pastores, diakens, parochiemedewerkers en vrijwilligers bereiden een uitvaart in overleg met de familie voor en dragen zorg voor de viering. Allemaal met hetzelfde doel: een waardig afscheid van de overledene, ten dienste van de nabestaanden.

Dat willen we goed doen en dat willen we blijven doen. We willen dat pastores en alle anderen hun energie kunnen blijven steken in waardige uitvaartvieringen. Daarom hebben we ervoor gekozen om voor onze parochie een nieuw uitvaartboekje samen te stellen. Dit lijkt in heel veel dingen op wat u al vaker gezien heeft. Met één belangrijk verschil: het is voor alle plaatsen hetzelfde. Hiermee wordt het voor pastores makkelijker om een overzicht te hebben van structuur en mogelijkheden van een viering. Zo hebben ze meer tijd over om met de nabestaanden te spreken over de persoonlijke invulling van de uitvaart.

De basis van een uitvaart is altijd hetzelfde: het geloof van onze kerk dat de dood niet het laatste woord heeft. God heeft het eerste woord en Hij heeft het laatste woord. De lezingen en liederen geven uitdrukking aan dat geloof en onze eigen verhouding er toe. Soms dankbaarheid, soms verdriet en soms oprechte boosheid. Het blijft mogelijk dat nabestaanden zelfs suggesties doen voor teksten, liederen en dergelijke.

Vanaf 1 december 2011 zal deze liturgie op alle plaatsen gebruikt worden. We hopen dat het mag bijdragen aan vele goede uitvaartvieringen.

Het Pastoraal Team
Parochie HH. Twaalf Apostelen