Familieberichten

lucht en vliendersIn de Heer overleden op maandag 20 juli 2015

Ruben Job – Ruben – Strijbosch
zoon van Willem en Lot Strijbosch – de Leeuw
broertje van Pieter en David
geboren op 7 februari 2015

De kerkelijke afscheidsviering heeft plaatsgevonden op zaterdag 25 juli 2015 waarna Ruben is begraven op ons kerkhof.

Heer geef hem de eeuwige rust.
En het eeuwige Licht verlichte hem.
Dat hij moge rusten in vrede.
Amen