Familieberichten

In de Heer overleden

  • op vrijdag 1 maart 2019

Johan Horbach
weduwnaar van Iny Hofman sinds 1987
op de leeftijd van 97 jaar
Voormalig huisarts te Twello.

In familiekring is van Johan Horbach afscheid  genomen.

Heer geef hem de eeuwige rust.
En het eeuwige Licht verlichte hem.
Dat hij mag rusten in vrede.
Amen