Familieberichten

In de Heer overleden op woensdag 27 maart 2019

  • Rudolf – Rudie – Huizinga
    weduwnaar van Johanna Maria – Jo –  Rops
    op de leeftijd van 82 jaar

De kerkelijke uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op dinsdag 2 april 2019 om 13.30 uur in de R.K.-kerk O.L.V. Tenhemelopneming te Joppe. Vanaf 13.00 uur tot 31:15 uur heeft u gelegenheid afscheid te nemen van Rudie.
Voorganger: W. Matti, em.-pastoraal werker

De crematieplechtigheid zal om 15.45 uur in het crematorium te Dieren plaatvinden.

Heer geef hem de eeuwige rust.
En het eeuwige Licht verlichte hem.
Dat hij mag rusten in vrede.
Amen

  • Willem Alex – Alex – Meijerink
    partner van Elisabeth Maria Helena Catharine – Liesbeth – Kannekens
    op de leeftijd van 74 jaar

De Gebedsviering zal in besloten kring plaatsvinden.

Heer geef hem de eeuwige rust.
En het eeuwige Licht verlichte hem.
Dat hij mag rusten in vrede.
Amen