De feestelijkheden rond de Priesterwijding en de Eerste H. Mis van Anton ten klooster waren een groot succes

Heel hartelijk dank aan allen die de feestelijkheden rond de Priesterwijding en de Eerste H. Mis van collega-pastor Anton ten Klooster mede mogelijk hebben gemaakt !

Ondertussen is het al weer even geleden maar zoals ook de voorbereiding van het feest voor de priesterwijding en eerste H. Mis van onze collega Anton ten Klooster tijd nodig had, zo is het eigenlijk ook met de afronding. Al was het maar om er in alle rust eens mooi op te kunnen terug kijken en ervan genieten. En dat kunnen we want mooi was het zeker!

Er is erg veel werk verzet door de in het leven geroepen feestcommissie maar ook door de vele vrijwilligers die vervolgens enthousiaste hebben aangehaakt om van de eerste H. Mis in Hengelo en de receptie en het Plechtig Lof een prachtige, feestelijke dag te maken. Het was werkelijk een dag met ‘n gouden randje zowel voor Anton alsook voor onze hele Parochie de HH. Twaalf Apostelen!

Het Pastoraal Team, wil dan ook graag ook vanaf deze plaats, uw parochieblad en onze website, heel veel waardering uitspreken naar de velen uit al onze twaalf geloofsgemeenschappen die voor het welslagen van de feestelijkheden zo harte hun beste beentje hebben voorgezet.

Heel hartelijk dank voor uw en jullie inzet!!!

Namens het Pastoraal Team,

Fred Hogenelst

Pastoor