Gebeds- en Misintenties april 2015

biddenZaterdag 4 april 20.00 uur H.Mis Paaswake
Bennie Hakvoort, Jan de Baar, Albertus Rutgers, Eugéne Johannes Josephus Daemen, Ton Haafkes, Paula Haarman-ten Have, Johannes Hendrikus Teunissen, Tonia Stoelinga –Schenk, Wilhelmus Anthonius Beulink, Pauline de Veer Barones van Voorst tot Voorst

Paaszondag 5 april 9.30 uur Woord en Communieviering
Lev. en overl. fam Oosterwegel-Jansen, Geert van der Linde, Overl. ouders Jansen- Gabriél, Pastor van ’t End, Gerhardus Anthonius Schiphorst, Karel Simon Bunink

Zondag 12 april 9.30 uur Woord en Communieviering
Lev en overl fam. Roelofs – Huisman, Lev. en overl. fam. Nijenhuis- Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Gerrit Groot Koerkamp, Overl. Moeder en Bonnema Eugéne Johannes Josephus Daemen, Gerhardus Anthonius Schiphorst, Karel Simon Bunink

Zaterdag 18 april 19.00 uur H.Mis
Lev. en overl. fam. Koers –Stoer, Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Jan de Baar, Gerhardus Anthonius Schiphorst, Karel Simon Bunink, Uit dankbaarheid ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk van het bruidspaar Haarman-Kloosterman

Zondag 26 april 9.30 uur Woord en Communieviering
Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Franciscus Ignatius Maria van Haaren, Overl. ouders Bot –Beemster, Ceciel Bot, Gerhardus Anthonius Schiphorst, Karel Simon Bunink

Wat is een Misintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.