Gebeds- en Misintenties april 2016

handen

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

Zondag 3 april  

Overl. ouders Jansen-Gabriél, Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Jacobus Wilhelmus Engelen, Pauline de Veer Barones van Voorst tot Voorst, Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar, Jaargetijde Joop Bles, Tonia Stoelinga-Schenk, Pastor van ’t End, Theodorus Jacobus Kletter, Antonius Cornelis Joseph van Koppen, Benedictus  Heinrich Gerhard Covers, Bertha Josephine Christine Schoemaker-Vaessen, Josephus Henricus Maria Macrander

Zondag 10 april  

Lev.en overl. fam. Nijenhuis- Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Gerrit Groot Koerkamp, Albertus Rutgers, Paula Haarman- ten Have, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Lev. en overl. fam. Koers-Stoer, Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Overl. Moeder en Bonma, Jan de Baar, Benedictus  Heinrich Gerhard Covers, Theodorus Jacobus Kletter, Antonius Cornelis Joseph van Koppen, Bertha Josephine Christine Schoemaker-Vaessen, Josephus Henricus Maria Macrander

Zondag 17 april Geen dienst

Zondag 24 april

Johannes Hendrikus Teunisssen, Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp, Geert van der Linde, Bennie Hakvoort, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Overl. ouders Bot-Beemster, Ceciel Bot, Theodorus Jacobus Kletter, Antonius Cornelis Joseph van Koppen, Benedictus  Heinrich Gerhard Covers, Bertha Josephine Christine Schoemaker-Vaessen, Josephus Henricus Maria Macrander

Wat is een Misintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.