Gebeds- en Misintenties januari 2016

handenZondag 3 januari 9.30 uur 
Jan de Baar, Paula Haarman-ten Have, Lev. en overl. Fam. Oosterwegel-Jansen, Albertus Rutgers, Overl. ouders Jansen-Gabriél, Johannes Franciscus Maria Bruinenberg

Zondag 10 januari. 9.30 uur
Lev. en overl. Fam. Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl. Fam. Jansen-Jansen, Gerrit Groot Koerkamp, Bennie Hakvoort, Lev.en overl. Fam. Roelofs-Huisman, Jan de Baar, Ferdinand Geene, Johannes Franciscus Maria Bruinenberg

Zondag 17 januari 9.30 uur
Lev. en overl. Fam. Hakvoort-Aarnink, Lev. en overl. Fam.Koers-Stoer, Pastor van ’t End, Geert van der Linde, Johannes Franciscus Maria Bruinenberg

Zondag 24 januari 9.30 uur
Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Johannes Hendrikus Teunissen, Johannes Franciscus Maria Bruinenberg

Zondag 31 januari 9.30 uur
Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar,  Johannes Franciscus Maria Bruinenberg

Wat is een Misintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.